Wikier

Personvern og GDPR

Personvernombud NTNU

Alle offentlige virksomheter har med innføringen av GDPR krav om å ha et eget personvernombud.

Temaside om informasjonssikkerhet | Sider merket med Personvern

Hvem er personvernombud ved NTNU?

NTNUs personvernombud er Thomas Helgesen.

Personvernombudets oppgaver

  • Personvernombudet skal gi NTNUs ledelse og ansatte informasjon og råd om forpliktelsene NTNU har i henhold til EUs personvernforordning og norsk lovgivning om personvern.
  • Personvernombudet skal kontrollere at EUs personvernforordning og annen relevant lovgivning om vern av personvernopplysninger og interne retningslinjer overholdes og at personvernkonsekvenser vurderes der det kan være høy risiko for personers rettigheter og friheter.
  • Personvernombudet skal på anmodning gi råd om vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA) og kontrollere gjennomføringen av den. 
  • NTNU som behandlingsansvarlig skal sørge for at personvernombudet involveres i rett tid og på riktig måte i personvernspørsmål. 
  • NTNU har en rådføringsplikt med personvernombudet. Dette trer inn i stedet for meldeplikten og konsesjonsplikten som gjaldt før den nye GDPR-lovgivningen kom.
  • Ansatte og studenter ved NTNU kan søke generell veiledning hos personvernombudet.
  • Personvernombudet skal være et kontaktpunkt for de registrerte (de personer som det behandles persondata om) og for Datatilsynet.
  • Personvernombudet skal holde seg informert om og følge opp avvik ved brudd på personvernet.
12465 Visninger