Wikier

Panopto...

Panopto - automatisk opptak i auditorier

Automatisk opptak i klasserom

Eksempel på opptak:

TMA4105 Matematikk 2 vår 2020 - uke 13. Divergengsteoremet (opptak i F1 med kamera og iPad)

TTK4105 - Reguleringsteknikk 28.02.2020 (opptak i EL5 med følgekamera og tre kilder)

MOL4010 - Grunnleggende molekylærbiologi 10.02.2020 (Opptak i S7 med kamera og PC)


Kontakt

Ta kontakt med Seksjon for læringstøtte (SLS) for hjelp med Panopto. Ta kontakt via NTNU Hjelp.

Denne siden var skrevet av og vedlikeholdt av Seksjon for læringsstøtte.

1253 Visninger