Wikier

Liferay -...

Ordliste for Liferay

Her finner du en kort forklaring av ord og begreper som brukes i Liferay. Liferay er NTNUs primære publiseringsverktøy for nettsider.

Widget: Tidligere kjent som portlet. En boks du kan dra inn på en nettside som inneholder dynmisk eller manuelt redigert innhold. Widgeter er byggesteiner som til sammen utgjør en nettside.

Karusell: En type widget som lar brukeren bla gjennom en samling bilder eller artikler. kan også stilles inn til å skifte automatisk.

Brødsmulesti: Rett under global toppmeny finner du en oversikt over siden du står på og som viser hierarkiet denne siden er organisert under. Den gir brukeren en forståelse av konteksten nåværende side er i og en mulighet til å klikke på overordnede sider.

1978 Visninger