Wikier

Nettsider - hva Kommunikasjonsavdelingen kan hjelpe deg med

Kommunikasjonsavdelingen har ansvar for forvaltning og utvikling av NTNUs eksterne nettsider og Innsida sammen med NTNU IT. Du kommer i kontakt med Kommunikasjonsavdelingen via NTNU Hjelp.

Se også: Temaside om nettsider

Din enhet er ditt første henvendelsespunkt

Hvert fakultet, noen institutt og de fleste større administrative avdelinger har egne nettmedarbeidere. Dette er ditt første henvendelsespunkt hvis du har behov for råd og hjelp angående nettsider. Kommunikasjonsansvaret i staten følger saksansvaret og linjeprinsippet, og ansvaret for å kommunisere om en sak ligger hos enheten som har fagansvaret.

Se oversikt over nettmedarbeidere i organisasjonen

Nettsidetjenester

Dette er de tjenestene for nettsider som Kommunikasjonsavdelingen forvalter på vegne av NTNU, i samarbeid med NTNU IT:

Vi følger også opp behov rundt NTNU Nyheter og jobber opp mot ekstern leverandør.

I tillegg finnes det andre tjenester med mulighet for publisering på nett, som Confluence og Sharepoint. Disse tjenestene forvaltes av NTNU IT, som også er kontaktpunkt.

NTNU IT er systemeier og har ansvar for teknisk drift og utvikling av tjenestene.

Kommunikasjonsavdelingen nettmedarbeidere kan bistå med rådgiving på

 • Kartlegging av innhold
 • Strukturering av innhold
 • Informasjonsarkitektur
 • Brukerbehov – UX
 • Grafisk design
 • Målgruppetenkning
 • Brukbarhetstesting
 • Statistikk og kvalitetssikring av innhold
 • Frilansere og oversettere

Kommunikasjonsavdelingens nettmedarbeidere kan ikke bidra med

 • Konkret innholdsarbeid for organisasjonen
 • Å lede prosjekt eller vikariere i organisasjonens enheter ved permisjon eller sykdom.

Kommunikasjonsavdelingens oppgaver

 • Utvikling av funksjonalitet i samarbeid med NTNU IT basert på identifiserte behov fra målgupper eller organisasjonen
 • Forvaltning og utvikling av NTNUs felles inngangssider på toppnivå
 • Brukeropplevelse og brukergrensesnitt (UX og UI)
 • Jobbe for at NTNU følger norsk lov om universell utforming
 • Statistikk- og kvalitetsverktøy (Siteimprove)
 • Veiledninger og kursmateriell om bruk av våre nettsideverktøy
 • Forvaltning av NTNUs domener
 • Nettredaktørforum - månedlige møter med fakultetenes nettredaktører
 • Oppfølging nettmedarbeidere i administrative enheter

Se også:

Kontakt

Kontakt kommunikasjonsavdelingen via NTNU Hjelp

Om Kommunikasjonsavdelingen

882 Visninger