Wikier

Programvareprodukter

NAG numeriske subrutinebibliotek

NAG numeriske subrutinebibliotek er en omfattende samling av subrutiner for løsing av matematiske og statistiske oppgaver. Subrutinene kan benyttes fra programmeringsspråkene Fortran, C, C ++, Python og Java, fra programmene Matlab, R, Labview og Excel og fra Microsoft .NET


English version - NAG numeric subroutine library

Ser du etter noe annet? Temaside om programvare for studenter og programvare for ansatte | Temaside om IT-hjelp | Sider merket med programvare


Installer bibliotekene

Program Lenke Operativsystem
NAG Fortran CompilerAppsAnywhere Windows og Linux
NAG Library (Fortran og C) AppsAnywhere Windows og Linux
NAG Library for .NET AppsAnywhere Windows
NAG Library for Java AppsAnywhere Windows og Linux
NAG Library for Python AppsAnywhere Windows og Linux

Programmene kan installeres på egne maskiner av både studenter og ansatte.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntekstgivende oppdragsforskning.

Orakeltjenesten kan hjelpe studenter med installasjon av programmet.

Om programmene

NAG Fortran Library

NAG Fortran Library er en omfattende samling av Fortran subrutiner for løsning av matematiske og statistiske problem. Mark 26 inneholder 1855 subrutiner. Programbiblioteket er inndelt i kapitler etter fagemne. Merk at biblioteket regner i dobbel nøyaktighet. Les om Mark 26

NAG C Library

NAG C library inneholder mer enn 1500 subrutiner i Mark 26. Merk at dette biblioteket inneholder omtrent de samme numeriske løsningsmulighetene som Fortran biblioteket.

Dymamic Link Library (DLL)

Både Fortran og C-Library har en DLL-utgave for Windows. For mer informasjon om denne utgaven, se NAG Dynamic Link Libraries

NAG Library for Python

NTNU har anskaffet NAG Library for Python. Dette er en nyutviklet utgave som gir brukere av Python tilgang til det store utvalget av matematiske løsningsalgoritmer i NAG Library på en enkel og effektiv måte. Med biblioteket leveres god dokumentasjon, bl. annet programeksempler som viser bruk av biblioteksprogrammene.

«The naginterfaces Python Package» inneholder koplingen mellom Python og «NAG Library Engine» med alle beregningsprogrammene i NAG Library. Alt vi trenger fra NAG blir installert – det er ikke nødvendig å installere NAG C Library som for forrige utgave av biblioteket for Python.

For mer om dette biblioteket, se:

NAG Fortran Library for .NET

NAG Fortran Library for .NET

NAG Library for Java

NAG Library for Java er en samling Java "wrappers" for å kunne benytte subrutiner i NAG C Library fra Java-program. Java-biblioteket finnes for 64-bit Windows og Linux.

C Library må være installert for å bruke Java-biblioteket. Det er viktig at det er samme versjon av både C-biblioteket og Java-biblioteket som er installert. Gjeldende versjon av Java-biblioteket er v. 26.2, og denne brukes sammen med v. 26.2 av C-biblioteket (utgave CLL6I26CL for Linux og CLW6I262EL for Windows).

For mer om informasjon, se

Samspill med andre program

Bibliotekene kan også benyttes sammen med program som brukes ved NTNU - som Excel, R, Matlab og LabVIEW.

NAG Toolbox for Matlab

NTNU får "NAG toolbox for Matlab" sammen med Fortran Library. Denne lar deg bruke alle NAGs subrutiner i Matlab. Denne utgaven av NAG-biblioteket inneholder alle subrutinene i Fortran biblioteket, slik at du ikke trenger å installere Fortranbiblioteket i tillegg.

NAG Toolbox for Matlab er tilgjengelig fra apps.ntnu.no som tilleggsprogram ved installasjon av Matlab

For mer informasjon, se

Dokumentasjon

Alle utgavene kommer med dokumenter kalt Installer's Note og Users' Note. Dokumentene finnes som filer i alle installasjoner i mappene doc/in og doc/un. Users' Note inneholder informasjon spesielt for hver utgave.

Se: Installer's Note and Users' Note for NAG products

Bruk av bibliotekene

NAG bibliotekene har en meget omfattene og god brukerinformasjon tilgjengelig på NAG sin nettjener både for lesing på nettet og for nedlasting til egen PC - se: NAG Documentation

Lenker

Produsentinformasjon

Navn: Numerical Algorithms Group (NAG)

Epost: infodesk@nag.co.uk

Maskinplattform

Fortran og C-Library: For Windows og Linux.

NAG Fortran Library for .NET: For Windows.

NAG Library for Java: For Windows og Linux.

NAG Library for Python; For Windows og Linux

NAG Toolbox for Matlab: For Windows og Linux.'

Nyeste utgave

Fortran Library:

Mark 26, 26.1, 26.2 for Linux og Windows 32- og 64-bit Intel Fortran.
Windows 32-bit DLL Library

C-Library:

Mark 26.2 for Linux og Windows 64-bit Intel C/C++.

NAG Fortran Library for .NET:

Release 2

NAG Library for Java:

Brukes sammen med C Library Mark 26,2

NAG Library for Python:

Mark 26.2 for Windows og Linux 64-bit.

NAG toolbox for Matlab:

Mark 25 for Windows 32- og 64 bit, Linux 64 bit


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare