Wikier

Minor i arkitektur

Minor i arkitektur er et tilbud til studenter ved 5-årig master i bygg- og miljøteknikk (MTBYGG).

Om Minor i arkitektur

Minor i arkitektur er et tilbud til alle MTBYGG-studenter med interesse for arkitektur og bygninger og vil være koblet til ulike typer arkitekturprosjektering på fakultet for arkitektur og design.

Siden 2019 har Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) i samarbeid med Fakultet for arkitektur og design (AD) gjennomført et pilotprosjekt med en minor-ordning i arkitektur for 5-årig master i teknologi. Ordningen videreføres ved at et nytt kull, det fjerde i rekken, får tilbud om minor i arkitektur fra høsten 2023.

Tema og aktiviteter

Se bilder fra tema og aktiviteter knyttet til Minor i arkitektur:

Oppbyggingen av Minor i arkitektur

Minor i arkitektur består av følgende emner fra studieplanen for 5-årig master i teknologi:

 • Obligatorisk K-emne, 7. semester
 • Ingeniøremne fra annet studieprogram, 8. semester
 • Eksperter i Team, 8. semester
 • Obligatorisk K-emne, 7.-9. semester

Følgende emner inngår i minor i arkitektur for studenter som begynner høsten 2023:

7. semester (høst 2023):

8. semester (vår 2024):

9. semester (høst 2024):

 • Undervisnings- og vurderingsmelding til tredje semester av AAR4208 Introduksjon til arkitekturprosjektering for ingeniører

Slik melder du deg på

Minor i arkitektur er et tilbud for studenter ved 5-årig master i Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG) og som starter i 4. årskurs. Har du interesse for bygninger og konstruksjoner kan du søke, uavhengig av hvilken studieretning du går på innenfor Bygg- og miljøteknikk.

Du melder deg på ved å undervisningsmelde deg tll AAR4208 innen semesterregistreringsfristen for høstsemesteret som er 15. september. Det er ingen adgangsbegrensning på opptaket så alle kvalifiserte som melder seg innen fristen vil få plass.

Veiledning - hvordan søke opptak til minor i arkitektur (PDF)

Kan jeg dra på utveksling hvis jeg starter på Minor i arkitektur?

Ja, det er mulig å søke om utreisende utveksling i kombinasjon med Minor i arkitektur for vårsemesteret i fjerde årskurs.

En forutsetning er at du har søkt om forhåndsgodkjenning av emnene du planlegger å ta på utveksling både med tanke på studieplanen din i Bygg- og miljøteknikk og kravene i Minor arkitektur (se "Oppbygging av studiet" over).

Hvordan dokumenteres fullført minor i arkitektur?

Studentene som fyller kravene til minor i arkitektur som beskrevet over, får en merknad på vitnemålsvedlegget sitt om at de har fullført Minor i arkitektur.

Bakgrunnen for Minor i arkitektur

Fra arkitektprofesjonen er det stor etterspørsel etter ingeniører som ikke bare dimensjonerer gitte løsninger, men som også ønsker å bidra til løsninger og utforminger integrert i arkitekturprosjektering. Dette gjelder både i tidligfase prosjektering, hvor bygningsform og handlingsrom for videre utforming i stor grad fastlegges, og i detaljprosjektering.

Ingeniører er gjennom undervisning opplært til å håndtere laster og deres virkninger på konstruksjonselementer og konstruksjonssystemer. I masterprogrammer legges det stor vekt på statikk og mekanikk og hvordan dette anvendes i detaljert konstruksjonsutforming og konstruksjonsdimensjonering. Sammenliknet med arkitektutdanningen, er det derimot lite fokus på det å utvikle og evaluere alternative løsninger og å håndtere irregulære eller komplekse bygnings- og konstruksjonsgeometrier. Gjennom å gi kunnskap om arkitektur og erfaring med arkitekturprosjektering har Minor i arkitektur som mål å styrke nyutdannede ingeniørers grunnlag for produktivt og kreativt samarbeid med arkitekter og dermed også øke ingeniørenes bidrag i bygningsprosjektering.

Ved Minor i arkitektur for ingeniørstudenter ønsker NTNU å styrke en etterspurt og viktig del av ingeniørfaget.

Kontaktpersoner

Child Pages (6)

 • Arkitektur som teknologisk praksis

  Bildene viser eksempler på prosjekter som har vært presentert på forelesninger i emnet AAR4250. Emnet inngår i Minor i arkitektur. Bibliothèque Ste. Geneviève, Paris. Foto: Bjørn Normann...

 • Arkitekturprosjektering

  Bildene er fra arkitekturprosjektering sammen med arkitekturstudenter i emnet AAR4208. Emnet inngår i Minor i arkitektur. Gjennomgåelse på tegnesal i emnet AAR4416 Boligprosjektering. Foto: Bendik...

 • Arkitekturteori

  I emnet AAR4853 lages en essaysamling med tekster fra studentene. Emnet inngår i Minor i arkitektur. Bilde av essaysamlingen Arkitekturforståelse med tekster av studentene, redigert av Gro...

 • Digitale og fysiske modeller i prosjektering

  Bildene viser eksempler på digitale og fysiske modeller i prosjektering i emnet AAR4209. Emnet inngår i Minor i arkitektur. Fysisk og digital modellering. Foto: Bunji Izumi / NTNU * Parametisk...

 • Profesjonstilknyttede seminarer

  Nye Tøyenbadet (Asplan). Foto: Asplan/MIR * Pressens hus, Oslo (Ark: KIMA og Atelier Oslo. ING: Rambøll). Foto: Einar Aslaksen * House on an Island (Ark: Atelier Oslo. Ing: Bollinger Grohmann)....

 • Relaterte aktiviteter - Minor i arkitektur

  Relaterte aktiviteter og byggeprosjekter som samarbeid mellom AD og IV. Aktivitetene er relatert til Minor i arkitektur. Piren, Tremenningen, Trondheim (med Raller Arkitekter). Foto: Bendik Manum /...