Wikier

Mimes Brønn - IT-støtte for ph.d.-er

Mimes brønn er en møteplass for ph.d.-studenter og IT personell.

Målsetningen er å hjelpe ph.d.-studenten raskt i gang med forskningen sin.  Ved å tilrettelegge for en fysisk samlokalisering over perioder på en til fire uker vil IT avdelingen kunne hjelpe forskerne å komme raskere i gang med arbeidet sitt, gjennom å redusere tiden som i dag blir brukt på å finne fram i en teknologisk jungel. 

English version: IT-support for PhD students - Mimes Brønn

Mimes Brønn mural

 

Kom i gang

Skriv til orakel@ntnu.no dersom du vil vite mer.

Ansvarlig kontaktpersoner Anders Christensen og Stein Stendahl  

Besøk oss

Besøksadresse: Geologi-bygget, rom 318, S.P.Andersens veg 15, Trondheim.


Map by MazeMap
578 Visninger