Wikier

Microsoft 365

Microsoft 365 - Bookings

Denne siden handler om Microsoft Bookings, en app i Microsoft 365 som gjør det enkelt å planlegge og administrere avtaler.

English version - Microsoft 365 - Bookings

Samleside om Microsoft 365 | Sider merket med bookings

Om Microsoft Bookings

Bookings gjør det enkelt å planlegge og administrere avtaler. Med Bookings kan du sette av tidsrom i kalenderen din, og gjennom en bestillingsside på web, la andre reservere tid i form av fysiske eller digitale møter. Digitale møter gjennomføres med Microsoft Teams, og Bookings sørger for å opprette og distribuere møtelenker. Automatiserte e-postvarsler reduserer manglende oppmøte.

I tillegg til web-appen i Microsoft 365, kan Bookings betjenes fra en app i Teams.

Aktuelle brukere

En brukergruppe Bookings har vist seg å være særlig nyttig for, er studieveiledere som ønsker en enkel og systematisk måte for studenter å reservere veiledning, men appen kan også benyttes for andre grupper som tilbyr tjenester der det kan være aktuelt å reservere tid.

Hvordan få tilgang?

Ansatte som ønsker å ta i bruk Bookings kan bestille tilgang via NTNU Hjelp. Appen er nokså enkel i bruk, men opplæring kan gis på forespørsel.

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om Bookings hos Microsoft.

Kontakt

Orakeltjenesten kan hjelpe deg om du har spørsmål eller støter på problemer.

4185 Visninger