Wikier

Melde HMS-avvik

Meld fra om skader, farlige situasjoner, regelbrudd – eller kom med forslag til forbedringer for helse, miljø og sikkerhet ved NTNU.

English version - Report problems and discrepancies

Temaside om HMS | Sider merket med HMS

Hva er avvik

Def.: "Mangler eller hendelser som kan medføre/har medført skade på menneske, miljø eller materiell". Eksempel:

 • Skader på mennesker, miljø, bygg eller materiell
 • Farlige situasjoner eller nesten-ulykker
 • Vold og trusler
 • Brudd på rutiner og prosedyrer / lover og forskrifter
 • Du kan også foreslå forbedringer knyttet til helse, miljø og sikkerhet ved NTNU

Forhold som gjelder drift meldes til e-vaktmester. Eksempler på slike forhold er lyspærer som har gått, behov for mindre reparasjoner, behov for renhold, for varmt/for kaldt, etc. Vedvarende problemer bør imidlertid meldes som HMS-avvik.

Se siden Strømulykke, for hendelser som involverer elektrisitet.

Slik melder du fra

Pålogging

Når du har logget på:

 • Velg avviksområdet Helse, miljø og sikkerhet.
 • For mer informasjon, klikk på bildeikon eller plusstegn.
 • Trykk Meld.

Nå kommer du til selve registreringsskjemaet. Det ser slik ut:

Fyll ut:

Meldingens overskrift. Skriv kort og så presist som mulig.

 • Enhet meldingen gjelder: Enheten din kommer automatisk opp. Din ferdig registrerte avviksmelding vil bli sendt til enheten.
 • Hendelsesdato: Skriv eller velg dato for det du skal melde.
 • Sted: Velg fra listen som kommer opp.
 • Kategorier: Kryss av for en eller flere kategorier:

Beskrivelse av kategorier:

 • Brann / branntilløp - brann, tilløp til brann, falske brannalarmer og avvik i forbindelse med evakuering.
 • Bygg / teknisk / materiell - skader eller tilløp til skader på utstyr, gjenstander, bygninger eller annet materiell. Svikt i system for ventilasjon, elektrisitet eller vann.
 • Forslag til forbedring – forslag som kan bidra til å ivareta mennesker, miljø og materiell ved NTNU.
 • Fysisk sikring – svikt i sikringssystem i forhold til adgangskontroll, inn- og utlåsning, merking og lignende. Mangel på respons fra vaktselskap. Falske alarmer (ikke brann).
 • Gass – gasslekkasjer, tilløp til utslipp og gassalarmer.
 • Personskade – avvik som har ført til eller kunne ført til personskade.
 • Retningslinjer / HMS-krav – brudd på lover, forskrifter, prosedyrer, retningslinjer og rutiner. Eller manglende/mangelfulle rutiner og opplæring.
 • Skadelig utslipp til miljø – Skadelig utslipp av for eksempel kjemikalier, gass, støv e.l. til jord, luft eller vann, inne og ute. Faktiske utslipp og tilløp til utslipp. Stråling og fare for stråling.
 • Vold og trusler – vold og trusler eller lignende som du selv eller andre blir utsatt for.
 • Unødvendig alarm.
 • Nesten ulykke.

Fyll ut videre:

 • Beskrivelse (ikke personopplysninger): Beskriv hva som har skjedd eller kunne skjedd og konsekvenser av hendelsen.
 • Skadeskjema: Alle skader eller yrkessykdommer som gjør det nødvendig med medisinsk behandling eller medfører arbeidsuførhet skal meldes til NAV: skadeskjema
 • Lagre som kladd: Du kan lagre registreringen og hente opp kladden igjen senere.
 • Meld avvik: Klikk på Meld avvik når du er ferdig å fylle inn opplysningene.
 • Du blir informert på epost når avviksmeldingen din behandles og avsluttes. Du kan også følge saksgangen via avvikssystemet.

Melde avvik for første gang

Første gang du bruker avvikssystemet må du kontrollere at opplysningene i brukerprofilen din er korrekte. Se spesielt på enhet og epostadresse. Du kan velge engelsk versjon av instruksjonene under «Språk».

Velg enhet

Hvis din enhet ikke kom opp automatisk eller enheten ikke stemmer, trykk på «Velg enhet». Da får du opp skjermbildet under. Bruk de små piltastene for å utvide oversikten. Velg riktig enhet og trykk OK.

Trenger du hjelp til å melde avvik?

Kontakt Orakeltjenesten:

Annet

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 7. desember 2012 - HMSR54 - ePhorte 2013/11285

Child Pages (1)

 • Avvikssystemet for saksbehandlere

  Veiledning til deg som er saksbehandler i avvikssystemet. English version - Problem reporting system Temaside om HMS | Sider merket med avvik Oppfølging av avvik  kvalitetssikring av utdanning |...