Wikier

English version – MAXQDA

Programinformasjon

MAXQDA er et program utviklet for datamaskinassistert kvalitativ og blandet metodedata, tekst og multimedia analyse i akademiske, vitenskapelige og forretningsinstitusjoner.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet. Via lisensserver. MAXQDA er tilgjengelig for MS Windows og MacOS X.

Benyttes ikke lenger: Tidligere avtaler er sagt opp.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

  • Fra Produsent (Full funskjonell 14-dagers testversjon)

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om MAXQDA hos VERBI GmbH


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2671 Visninger