Wikier

Brukerveiledninge...

Liferay - mal for phd-program

Veiledning for bruk av forsidemal til alle ph.d.-program.

Når skal malen brukes

Malen i eksempelform finner du her (tobjoto).

Malen skal brukes på alle forsider til ph.d.-programmene.

Hvis programmet kun foreligger på et språk, som regel på engelsk: Legg kort informasjon i en vanlig artikkel på den norske siden, med lenke til engelsk programside der malen skal brukes.

Komponenter i malen

Forsidemalen består av:

 • Tittel
 • Undertittel
 • Hovedbilde
 • Faktaboks
 • Sammendrag
 • Toggler for undersider
 • Kort med bilde og lenke

Før du bytter mal

Noter deg dette

Noter for deg selv på forhånd: tittel på programmet, studieprogramkode (fire bokstaver), fulltid 3 år (eventuelt annen tid) og studiested (og/eller: Trondheim, Gjøvik, Ålesund).

Gjør klar undersidene

Det er ingen fast mal for undersidene i ph.d.-programmene.

Men forsidemalen har en toggler der man legge inn en kort tekst og kan lenke til fem faste undersider. Disse undersidene finnes som oftest fra før. Ikke endre innhold på eksisterende undersider før samarbeid med studieprogramleder / forskningsseksjon i forbindelse med årlig (eventuell) revidering av programmet.

I toggleren heter de fem undersidene, henholdsvis i norsk og engelsk mal:

 • Om Programmet - About the programme
 • Programmets oppbygning - Programme structure
 • Karriere etter ph.d. - Career opportunities
 • Søknad og opptak - How to apply and admission
 • Kontakt - Contact

Hvis man legger inn lenker til undersidene i toggleren vil lenketekstene bli, henholdsvis i norsk og engelsk mal:

 • Les mer om programmet - Read more about the programme
 • Les mer om programmets oppbygnning - Read more about the programme structure
 • Les mer om karriere etter ph.d. - Read more about career opportunities
 • Les mer om søknad og opptak - Read more about how to apply and admission
 • Kontaktinformasjon - Contact information

Følgende URLs anbefales for undersidene, henholdsvis for norsk og engelsk side (ikke direkte påbud i og med at undersidene ikke har fast mal):

 • /om-programmet - /about-the-programme
 • /programmets-oppbygning - /programme-structure
 • /karriere-etter-phd - /career-opportunities
 • /soknad-og-opptak - /how-to-apply-and-admission
 • /kontakt - /contact (evt /contact-information)

Andre undersider

Har man flere undersider i programmet må disse implementeres i de fem ovennevne sidene. Lenk da eksempelvis underside Læringsmål (Læringsutbytte) på Om programmet-siden eller legg over hele innholdet på Om programmet-siden. Det samme med oversikt over disputaser o.a.

Sidemal og widget

Sidemal og metadata

Legg inn forsidemalen for ph.d.-program på programsiden: Gå til Konfigurer side og velg 1-spalter.

Med programmet Samfunnsvitenskap som eksempel:

Html-tag, henholdsvis for norsk side og engelsk side:

 • Samfunnsvitenskap - ph.d.-program (doktorgrad).
 • Social Sciences - PhD programme (doctoral degree)

Kort metatekst utformes slik, henholdsvis for norsk side og engelsk side:

 • Ph.d.-programmet i Samfunnsvitenskap omfatter...
 • The PhD programme in Social Sciences includes...

Husk Lagre til slutt.

Widget Web-innholdsvisning

Gå ut på siden og velg widget Web-innholdsvisning slik: Klikk + oppe til høyre, velg Widgets, Uthevet og Web-innholdsvisning. Dra widget på plass.

Bruk peker på det blå feltet, klikk + og velg Studieprogram Landing ph.d.

Dette er den eneste widgeten som brukes i forsidemalen for ph.d.-program.

Fyll ut widget

Det anbefales å klikke Lagre som utkast hyppig underveis.

 1. Skriv inn tittel på programmet. Eks.: Samfunnsvitenskap. Tittelen blir automatisk h1.
 2. Legg inn et kort sammendrag (cirka 130 tegn inklusive mellomrom) som sannsynligvis finnes på programsiden fra før, og eksempelvis ser slik ut (ikke lag ny tekst, men kopier over): "Ph.d.-programmet i samfunnsvitenskap har som målsetting å forberede ph.d.-kandiatene til en karriere innen forskning og høyere utdanning og til annet arbeid som krever avansert vitenskapelig ekspertise og analytiske ferdigheter."
 3. Skriv inn undertittel slik: Ph.d.-program (doktorgrad)
 4. Legg til hovedbilde hvis ønskelig. Dette er et stort bilde som vil bli stående under tittel og undertittel og over faktaboksen. Last opp stor fil (gjerne 2000 pixler i bredde) i dokumentbiblioteket og bruk Velg-knappen. Ingen formattering er nødvendig, kun lenke til bildet.
 5. MERK at i mobilvisning beholdes høyden, men bildet croppes bildet kraftig på sidene. Motivet på bildet bør derfor være sentrert. Sjekk derfor mobilvisning når du har lagt inn bilde!
 6. Legg inn alternativ tekst til bildet
 7. Legg inn bildebeskrivelse og fotokreditering (NTNU krediterer oftest slik: Foto: Elin Iversen/NTNU)
 8. Man kan bruke video i stedet for hovedbilde. Dette er dog ikke å anbefale til "daglig bruk" da brukerne kan oppfatte en så sentralt plassert video som det viktigste de må få med seg på siden. Bruk heller video på undersider, som merinformasjon.
 9. Toggler med undersider: På forhånd har du funnet fram og gjort klar undersidene, se over. kopier kort tekst/sammendrag fra hver underside og inn i de fem togglerne Om programmet, Programmets oppbygning, Karriere etter ph.d., Søknad og opptak og Kontakt. Legg lenke til undersidene i feltet for hver toggler.
 10. Det er valgfritt å bruke kort (cards). Tre kort er i så fall passe. Hvert kort må ha bilde, som lenkes fra dokumentbiblioteket. Hvert kort må også lenke til en ny eller eksisterende side. Man kan velge å ha med en helt kort tekst. Kortene kan brukes til å lenke til nyhet, blogg, intervju eller annet lignende og relevant for programmet.

Man kan altså ha sidemal med eller uten hovedbilde, med eller uten video (aller helst ikke), med eller uten kort - som er med eller uten tekst.

Fyll ut faktaboks

Faktaboksen er blå og integrert i widgeten ("widget inne i widget").

 1. Sett peker på blått felt og klikk Innstillinger
 2. Klikk Sett studieprogramkode og skriv inn koden (fire bokstaver). Fullt navn på programmet hentes da fra FS og kommer opp i Tittel-feltet.
 3. I feltet Ph.d. skal du sannsynligvis fylle inn: Fulltid, 3 år. Skriv eventuelt annet hvis programmet foregår over annet tidsrom.
 4. Skriv inn studiested, det vil si Trondheim, Gjøvik, Ålesund - alle tre, eller det ene eller de to stedene som gjelder for dette programmet.
 5. Klikk Lagre og Tilbake.
 6. Søknad og opptak - Admission i faktaboksen har fast lenke til toggler ved samme navn litt lenger ned.

Fjern gamle widgets og overflødige undersider

Sjekk nøye at programmet nå er rett lagt inn i widget Web-innholdsvisning - Studieprogram Landing Phd. Det inkluderer:

 • Tittel og undertittel er korrekt
 • Hovedbildet har sentrert motiv og fungerer fint på stor og liten skjerm
 • Bildet har alternativ tekst, bildebeskrivelse og fotokreditering
 • Faktaboksen har all informasjon
 • Alle enkelttogglere har tekst, og det er lenke til eksisterende undersider
 • Øvrige undersider lenkes på en eller flere av de fem faste undersidene, eller innholdet er flyttet over til en eller flere av disse undersidene
 • Kort har bilder som fungerer fint, og hvert kort har også lenke til side.

Når alt er klart kan du fjerne gamle widgets på programsiden, og slette eventuelle undersider som ikke lenger skal brukes. Tips: Noter widget ID på gamle widgets, så har du "backup" en stund om nødvendig.

456 Visninger
Vedlegg