Wikier

Leie av Fylkesmannsboligen i Elvegata 17

Hvem kan bruke og reservere møteromssonene i Fylkesmannsboligen i Trondheim.

Det er kun administrativt ansatte, ansatte ved fakultetsadministrasjon og fellesadministrasjon ved NTNU som kan bruke og reservere møterom i Fylkesmannsboligen. Studenter kan ikke benytte lokalene.

Forutsetninger for bruk

 • Må være for NTNUs kjernevirksomhet og ha faglig innhold
 • Arrangement med deltakeravgift tillates ikke
 • Ingen aksept for private arrangement.

Når kan møterommene reserveres

 • Kun halvdag og heldagsreservasjoner i ukedager 07:00-17:00 (ikke pr time og ikke i helg eller helligdager)
 • Ekstra reservasjon for kveldstid fra kl 17 Til 21 med krav om at dette er et etterfølgende arrangement etter et faglig arrangement på dagtid.
 • Sjekk tilgjengelighet for møteromssonene i Outlook. Søk i Outlook etter "Kalvskinnet Elvegata 17 Fylkesmannsboligen". Det er kun møteromssonene i 1. og 3. et som kan bookes.

Det kreves at en benytter rammeleverandør til catering og at disse er opplært i bruk av caterings kjøkken (evt. tar seg tid til å sette seg inn i kjøkkenets maskiner og forutsettinger for renhold og retur av utstyr) .
Den som reserverer arrangementet må sørge for søknad om alkoholservering etter gjeldende regelverk, se nettsiden Ordinære regler for bruk av rom

Regler for bruk og oppfølging av den som har utført bookingen.

 • Dersom en reserverer på vegne av noen andre burde disse få stå som kopi mottaker av reservasjonen og bli gjort oppmerksom på ansvaret.
 • Reservasjon må legges inn minimum 2 virkedager før på grunn av at det skal legge på adgang til dør
 • Personen som står som ansvarlig leier er den som får fysisk adgang på sitt kort og må slippe inn andre som skal inn.
 • Cateringkjøkken benyttes kun ved organisert kveldstidsarrangement med rammeleverandør.
 • Mat/lunsj bestillinger/leveranser må leveres innen tidsintervall som er booket.
 • Dersom lokalet ikke er ryddet kan leietaker bli påkrevd gebyr for merarbeid utfra omfang.

 Søk om å leie møterom

Hva kan reserveres:

Møteromssone i 1. etg. bestående av:

Møterom Gunnerus 1

 1. Møtebord: Maks. 18 personer
 2. Kino: 36 personer
 3. Utgang til hage
 4. Toalett i gang
 5. Tilgang til kjøkken med kaffe/te automat for dagtids møter
 6. Cateringkjøkken for arrangement på kveldstid og med pålagt bruk av rammeleverandør (se særskilte vilkår som også beskriver retur av caterings-utstyr)
 7. To hvile eller prosjektrom i tilknytning til Gunnerus 1

Møterom Gunnerus 2

 1. Møtebord: Maks. 14 personer
 2. Kino: 32 personer
 3. Utgang til hage via Gunnerus 1
 4. Tilgang til kjøkken via Gunnerus 1
 5. Toalett i gang via Gunnerus 1
 6. Ett større hvile eller prosjektrom i tilknytning til Gunnerus 2
 7. Alltid samlet
 8. Selv om du bare trenger ett av rommene, reserveres alltid Gunnerus 1 og 2 samlet. Du vil derfor få reservert begge rommene til ditt møte.

Møteromssone i 3. etg. bestående av:

Møterom Moser

 1. Møtebord: Maks. 20 personer
 2. Kino: 30 personer
 3. Toalett i gang
 4. Kaffe/te automat
 5. Ikke tilgang til kjøkken eller hage
6537 Visninger