Wikier

Råd og utvalg ved...

Ledergruppen ved Institutt for helsevitenskap i Ålesund - IHA

Ledergruppe

Studieprogramledere

Utvidet ledergruppe

Utvidet ledergruppe består av ledergruppe samt to eksterne representanter, to representanter for fast vitenskaplig ansatte, en representant for midlertidig vitenskaplig ansatte, en representant for administrativt anstatte samt to studentrepresentanter.

Eksterne representanter:

  • Synnøve Vasstrand Synnes, kommunalsjef, Ålesund kommune
  • Guro Berge, konstituert utdanningssjef, Helse Møre og Romsdal

Faste vitenskaplige:

  • Inger Hilde Hagen
  • Lars André Olsen

Vara for faste vitenskapelige:

  • Marianne Kjelsvik
  • Lindis Kathrine Helberget

Midlertidig ansatte:

  • Terese Solvoll Skåre

Administrativt ansatte:

  • Toril Standal

Studentrepresetanter:

  • Amy Henriette Nguyen-Bergset (til og med desember 2021)
  • Amanda Wolan Berg (til og med juli 2022)