Wikier

Lag kjøreplan for konferansen

Lag en kjøreplan (dreiebok) for arrangementet, så er det lettere å holde styr på detaljene som skal på plass.

English version - Create a timetable

Innholdsfortegnelse [-]

Slik lager du kjøreplan

Informasjon du trenger som du fyller inn etter hvert:

  • Få inn hovedhendelser, foredrag, deltagere de ulike steder.
  • Egen oversikt over deltagere med navn, tittel, sted, telefon, epost, rolle etc.
  • Legg tid for transport (gå/kjøre?) Gangtid kan gås opp på forhånd.
  • AV-klargjøring må inn i kjøreplan (lyd og lys).
  • Buffer i tid for spørsmålsstilling, hvis journalister skal være med, eller spørsmål fra sal/deltakere er aktuelt.
  • Tid til intervju og foto.
  • Sted: Legg til link til kart/google-map/MazeMap Se f.eks https://www.ntnu.no/kart-og-rom  Lag gjerne en tegning/skisse over hva som skjer hvor hvis mange områder/rom.
  • Hvem gjør hva?
  • Varighet på innslag/hendelser.
  • Kommentarer/merknader

Sett gjerne opp kjøreplanen i en eller flere tabeller, hvis du syns det blir lettere å holde oversikten på den måten.

5149 Visninger