Wikier

Lønn - for...

Lønn - Bekreftelse på utenlandsopphold

Denne siden inneholder informasjon for medarbeidere og lønnsmedarbeidere for rutine rundt utenlandsopphold.

Temaside om lønn | Sider merket lønn

Melding om utenlandsopphold

Før utreise må NTNU-ansatte gi skriftlig beskjed om sitt forestående utenlandsopphold til lokal HR-medarbeider. Informer HR om fastsatt utreise- og innreisedato og oppholdsland, for eksempel via e-post. Send oppdatert informasjon hvis det oppstår endringer. Feriefravær registreres i HR-portalen.

Arbeidsgiver skal rapportere rettidig til Skatteetaten om ansattes lønn som er opptjent i utlandet. Det kreves blant annet for at arbeidstaker skal kunne oppnå nedsatt inntektsskatt i utreiseperioden.

 • I henhold til Skattedirektoratets bestemmelser skal lønn og godtgjørelse under utenlandsopphold (forskningstermin, stipendiater m.v.) innberettes som «Lønn opptjent i utland» i «Årsoppgave til skatteyter».
 • Manglende melding om utenlandsopphold kan føre til feil eller manglende grunnlagsdata til skattemeldingen og feil skatteoppgjør.

Informasjonsflyt til Skatteetaten: HR melder om ansattes utenlandsopphold via Paga/HR-portalens «Andre meldinger» til Lønn/Økonomitjenester. Informasjon til Skatteetaten formidles videre på person-nivå, via lønnssystemet Paga.

Kontakt

For informasjon om skattekort, se skatt og utenlandsopphold. For andre henvendelser,kontakt din HR-medarbeider.

Er du ansatt ved:

 • Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)
 • Fakultet for økonomi (ØK)
 • Fakultetsadministrasjonen (IV)
 • Institutt for marin teknikk (IMT)
 • Institutt for vareproduksjon og byggteknikk (IVB)
 • Institutt for maskinteknikk og produksjon (MTP)
 • IT-avdelingen
 • Kommunikasjonsavdelingen
 • HR- og HMS-avdelingen
 • Universitetsbiblioteket

Benytt følgende kontaktpunkter til tjenestesenteret:

 NTNU hjelp