Wikier

Korona - Utveksling

English version - Corona - Exchange

Sist oppdatert: 01.12.2022

Covid-19 (Korona)-pandemien har ikke lenger stor innvirkning på livet i Norge, men deler av verden har fremdeles regler og tiltak du må etterrette deg hvis du skal reise på utveksling. Under finner du informasjon om hva du må tenke over mht. Covid-19.

Studentutveksling under Koronapandemien

 • Internasjonal seksjon behandler alle søknader om utveksling med utgangspunkt i at utveksling vil være mulig til det aktuelle landet/lærestedet, fram til det evt. blir åpenbart at det ikke lar seg gjøre. Hvis noen land eller læresteder kansellerer utveksling for høstsemesteret 2023, vil det annonseres på denne siden og Innsida-kanalen for utveksling.
 • Noen læresteder i utlandet krever at studenter som kommer på utveksling er fullt vaksinert mot Covid-19 (2 doser + minst én oppfriskningsdose). Du er selv ansvarlig for å sjekke kravene ved lærestedet du ønsker å utveksle til, og at du kan dokumentere dette.
 • Studenter må følge med situasjonen i landet og ved lærestedet de vil utveksle til. Endringer i inn- og utreiserestriksjoner kan påvirke utvekslingsplaner. Dette gjelder først og fremst utenfor Europa. Følg med på Innsida-kanalen for utveksling og denne siden for info om avlysninger. Merk at internasjonal seksjon ikke kan garantere oppdatert informasjon fra alle våre >500 partnerlæresteder til enhver tid. Du må derfor også følge med på nettsidene til lærestedet du planlegger å reise til.
 • NTNU krever at studenter som reiser på utveksling skal ha gyldig reiseforsikring som dekker kostnader ved Covid 19-relatert sykdom.  Se under for mer informasjon.
 • Studenter anbefales å utsette alle utlegg i forbindelse med utvekslingsopphold så lenge som mulig.
 • Fordi det er mulig at læresteder kansellerer utveksling pga Coivd, må alle NTNU-studenter som søker utveksling legge en plan B om studier ved NTNU. Dvs. en plan for hvilke emner du skal ta dersom det plutselig ikke blir mulig å reise på utveksling og du må bli ved NTNU. Dette kan som regel være emnene som allerede ligger inne i studieplanen din ved NTNU for det semesteret du egentlig skal utveksle.
 • Husk at du ikke kan ta eksamener ved NTNU som du ikke er oppmeldt til. Du er selv ansvarlig for at du får gjennomført de eksamener/vurderinger du må ta for å få utvekslingsoppholdet/semesteret godkjent. Dvs. at dersom ønsker å avbryte utvekslingsoppholdet grunnet f.eks. endring i smittesituasjon i vertslandet, må du selv sørge for at du får tatt de eksamener du er oppmeldt til ved det utenlandske lærestedet, eller eksamener du har meldt deg opp til ved NTNU, for å fullføre studiepoengkravet for semesteret.
 • Hold deg oppdatert på UDs reiseråd for landet du skal til. Det globale reiserådet mot unødvendige reiser ble opphevet oktober 2021, men i fall situasjonen for landet du skal til endrer seg, er det viktig å merke at utvekslingsreiser regnes som nødvendig reise, og derfor ikke vil være brudd på et evt. nytt reiseråd, som ellers kunne hatt innvirkning på bl.a. forsikring.

Forsikring og kostnader

Det er viktig å være klar over ansvaret og risikoen et utvekslingsopphold kan inneholde (også uavhengig av Covid 19) - dette inkluderer uforutsette kostnader.

NTNU kan ikke refundere kostnader knyttet til COVID-19  (inkl. sykdom, testing, avbrutt opphold/hjemreise, husleie etc) i forbindelse med utvekslingsoppholdet. Studenter anbefales å utsette alle utlegg i forbindelse med planlagt utveksling så langt det er mulig.

Utreisende utvekslingsstudenter:  

 • Må ha reiseforsikring som er gyldig for hele utvekslingsoppholdet og som dekker kostnader knyttet til sykdom, inkludert COVID-19.  
 • Har ansvar for å sette seg inn i hva forsikringen dekker, og hvordan dette evt. påvirkes av smittevernstiltak i vertslandet.  Helseutgifter vil vanligvis dekkes. Det bør sjekkes om medisinsk evakuering dekkes og i hvilke tilfeller. I EU/EØS gjelder også Europeisk helsetrygdforsikring.  
 • Må prøve å sikre seg selv ved å kjøpe fleksible flybilletter, avbestillingsforsikring osv., og å sjekke hva forsikringsselskapet dekker, samt muligheter for å få refundert evt. utlegg. 
 • Bør sjekke hva alternative forsikringsordninger dekker - hva som dekkes i forbindelse med Koronapandemien kan variere. 

Endring i smittesituasjon

Det er viktig å være forberedt på at det kan komme endringer i smittesituasjon som kan få følger for din utveksling:

 • Universiteter kan i verste fall avlyse utveksling.
 • Det kan bli en blanding av fysisk og digitalt fagtilbud.
 • Smittevernstiltak kan påvirke ut-/innreisemuligheter fra landet og opphold

Husk at du under opphold i utlandet vil måtte forholde deg til vertslandets smittevernregler.

Krisehåndtering under utenlandsopphold

Før du reiser, bør du gjøre deg kjent med hvilke instanser som kan tilby deg hjelp om det skulle oppstå kriser. Sett deg inn i NTNUs råd og retningslinjer for krisehåndtering, samt beredskapsavtalen med Sjømannskirken.

Gjør deg kjent med hvor nærmeste norske ambassade i vertslandet er. Norske myndigheter vil kunne gi konsulær bistand til norske borgere ved behov.  Det er en god idé å  følge din lokale ambassade på nett eller sosiale medier for å få evt. oppdateringer på endringer i deres tilbud som følge av COVID-19. Husk å sjekke om du må påregne karantene ved ankomst i utlandet.

Registrering på reiseregistrering.no

Det er en god idé å registrere kontaktopplysningene dine på reiseregistrering.no. Dersom det skjer noe alvorlig, vil Utenrikstjenesten ha mulighet til å sende deg informasjon pr. SMS eller e-post. Det er også viktig at du avregistrerer deg når du kommer tilbake til Norge. Dette hjelper myndighetene å holde oversikt over norske borgere som er utenlands, og tilbake i landet.


Innreisende utveksling

Innreisende studentutveksling

Innreisende studentutveksling til NTNU går som normalt. Karanteneregler, registrering og andre tidligere innreiseplikter knyttet til Covid-19 er ikke lenger gjeldende i Norge