Wikier

Korona - Utveksling

English version - Corona - Exchange

Sist oppdatert: 03.12.2021

Se opptak fra Internasjonal seksjons infomøte om utveksling våren 2022 her. Du finner spørsmål og svar fra Q&A-funksjonen i møtet her.

Studentutveksling under Koronapandemien

 • Fram til annet klart blir tilfelle, behandler Internasjonal seksjon søknader om utveksling med utgangspunkt i at utveksling vil være mulig til det aktuelle landet/lærestedet.
  Følgende land/lærested har kansellert utveksling våren 2022:
  • New Zealand
 • Studenter må følge med situasjonen i landet og ved lærestedet som er tiltenkt for utveksling. Endringer i inn- og utreiserestriksjoner kan påvirke utvekslingsplaner. Dette gjelder først og fremst utenfor Europa. Følg med på Innsida-kanalen for utveksling og denne siden (ovenfor) for info om avlysninger. Merk at internasjonal seksjon ikke kan garantere oppdatert informasjon fra alle læresteder til enhver tid. Du må derfor også følge med på nettsidene til lærestedet du planlegger å reise til.
 • Siden utveksling til en rekke steder ikke var mulig høsten 2021, er ekstra mange studenter på utveksling i Europa. Derfor har vi også færre ledige plasser enn normalt i Europa våren 2022. Vi anbefaler studenter å sjekke avtaledatabasen for generell info om mulighetene ved det enkelte lærested. Vi anbefaler å vurdere læresteder/land med mindre pågang for å ha bedre sjanser for å få plass.
 • Mange fikk endret sin utvekslingssøknad i forbindelse med at en rekke land/læresteder kansellerte utveksling for høsten 2021. I den forbindelse får vi en del henvendelser fra studenter som har fått innvilget utveksling hele studieåret 2021/22, men nå ønsker å søke et sted utenfor Europa våren 2022. Dette er det dessverre ikke anledning til. Det er flere årsaker til dette:

  • En student kan ikke legge beslag på to utvekslingsplasser samtidig.
  • Internasjonal Seksjon har ikke kapasitet til ekstraarbeidet dette medfører, da det er svært mange studenter i samme situasjon. Det ble også lagt inn stor ekstraainnsats for å få gitt et utvekslingstilbud til flest mulig etter kanselleringene for høstsemesteret 2021.
  • NTNU er avhengig av gode relasjoner med sine partnerlæresteder. Ved å tillate et stort antall endringer i våre nominasjoner utfordrer vi disse relasjonene. Vi måtte be om svært mange ekstraplasser for våre studenter for studieåret 2021/22.
  • Erasmusstipend blir tildelt basert på planlagt varighet av et opphold.
 • NTNU krever at studenter som reiser på utveksling skal ha gyldig reiseforsikring som dekker kostnader ved Covid 19-relatert sykdom.  Se under for mer informasjon.
 • Studenter anbefales å utsette alle utlegg i forbindelse med planlagt utveksling så langt det er mulig.
 • På grunn av økt risiko for kanselleringer må alle studenter som søker utveksling legge en plan B om studier ved NTNU. Dvs. en plan for hvilke emner du skal ta dersom utveksling på kort varsel ikke blir mulig og du må bli ved NTNU. Dette kan i mange tilfeller være emnene som allerede ligger inne i studieplanen din ved NTNU for det semesteret du vil reise på utveksling.
 • Vi gjør oppmerksom på at du ikke kan ta eksamener ved NTNU som du ikke er oppmeldt til. Du er selv ansvarlig for at du får gjennomført de eksamener/vurderinger du må ta for å få utvekslingsoppholdet/semesteret godkjent. Det vil si at dersom ønsker å avbryte utvekslingsoppholdet grunnet f.eks. endring i smittesituasjon i vertslandet, må du selv sørge for at du får tatt de eksamener du er oppmeldt til ved det utenlandske lærestedet, eller eksamener du har meldt deg opp til ved NTNU, for å fullføre studiepoengkravet for semesteret.
 • Reiser i forbindelse med utveksling betraktes som nødvendige reiser, og utreise vil dermed ikke være brudd på myndighetenes reiseråd, der disse fraråder unødvendige reiser. Det globale reiserådet mot unødvendige reiser ble avviklet 1. oktober 2021, men lokale reiseråd for ditt vertsland kan forekomme. Du må derfor holde deg oppdatert på UDs reiserådfor landet du skal til.
 • All utveksling i praksisstudier ved MH-fakultetet er avlyst våren 2022. Dette gjelder alle former for praksis, feltstudier, uketjeneste, hospitering og tilsvarende opplegg.

Forsikring og kostnader

Det er viktig å være klar over ansvaret og risikoen et utvekslingsopphold kan inneholde - dette inkluderer uforutsette kostnader.

 Merk at NTNU ikke kan refundere kostnader knyttet til COVID-19 (inkl. sykdom, testing, avbrutt opphold/hjemreise, husleie etc) i forbindelse med utvekslingsoppholdet. Studenter anbefales å utsette alle utlegg i forbindelse med planlagt utveksling så langt det er mulig.

Utreisende utvekslingsstudenter:  

 • Må ha reiseforsikring som er gyldig for hele utvekslingsoppholdet og som dekker kostnader knyttet til sykdom, inkludert COVID-19.  
 • Har ansvar for å sette seg inn i hva forsikringen dekker, og hvordan dette evt. påvirkes av smittevernstiltak i vertslandet.  Helseutgifter vil vanligvis dekkes. Det bør sjekkes om medisinsk evakuering dekkes og i hvilke tilfeller. I EU/EØS gjelder også Europeisk helsetrygdforsikring.  
 • Må prøve å sikre seg selv ved å kjøpe fleksible flybilletter, avbestillingsforsikring osv., og sjekke hva forsikringsselskapet dekker, samt muligheter for å få refundert evt. utlegg. 
 • Bør sjekke hva alternative forsikringsordninger dekker - hva som dekkes i forbindelse med Koronapandemien kan variere. 

Endring i smittesituasjon

Det er viktig å være forberedt på at det kan komme endringer i smittesituasjon som kan få følger for din utveksling:

 • Universiteter kan i verste fall avlyse utveksling.
 • Det kan bli en blanding av fysisk og digitalt fagtilbud.
 • Smittevernstiltak kan påvirke ut-/innreisemuligheter og opphold

Husk at du under opphold i utlandet vil måtte forholde deg til vertslandets smittevernregler. Dette kan endre seg fortløpende, og det er viktig at du holder deg oppdatert på hvilken farge ditt vertsland har, og hvilke regler det medfører.

Internasjonal seksjon vil forsøke å innhente informasjon om hva våre partnerlæresteder kan tilby digitalt dersom det blir nødvendig. Seksjonen vil også holde alle studenter som har søkt om utveksling orientert om eventuelle endringer. Å følge digital undervisning ved utenlandsk lærested hjemmefra kan også bli en løsning i påvente av utreise.

Krisehåndtering under utenlandsopphold

Før du reiser, bør du gjøre deg kjent med hvilke instanser som kan tilby deg hjelp om det skulle oppstå kriser. Sett deg inn i NTNUs råd og retningslinjer for krisehåndtering, samt beredskapsavtalen med Sjømannskirken.

Gjør deg kjent med hvor nærmeste norske ambassade i vertslandet er. Norske myndigheter vil kunne gi konsulær bistand til norske borgere ved behov.  Det er en god idé å følge din lokale ambassade på nett eller sosiale medier for å få evt. oppdateringer på endringer i deres tilbud som følge av COVID-19. Husk at man må påregne 10-14 dagers karantene ved ankomst i utlandet og/eller hjemkomst til Norge. 

Registrering på reiseregistrering.no

Det er en god idé å registrere kontaktopplysningene dine på reiseregistrering.no. Dersom det skjer noe alvorlig, vil Utenrikstjenesten ha mulighet til å sende deg informasjon pr. SMS eller e-post. Det er også viktig at du avregistrerer deg når du kommer tilbake til Norge. Dette hjelper myndighetene å holde oversikt over norske borgere som er utenlands, og tilbake i landet.


Innreisende utveksling

Innreisende studentutveksling fra Europa

Søknader om innreisende studentutveksling fra partnerlæresteder i EU/EØS, Sveits og Storbritannia høsten 2021 behandles inntil videre som normalt. Innreisende utvekslingsstudenter må selv følge regler knyttet til smittevern og karantene besluttet av norske myndigheter. Studentene vil henvises til FHIs sider om innreise ved opptak.

Innreisende studentutveksling fra utenfor Europa avlyst

Rektor ved NTNU har besluttet å avlyse all ordinær innreisende studentutveksling fra universiteter i land utenfor EU/EØS, Sveits og Storbritannia for vårsemesteret 2021. På grunn av den uforutsigbare situasjonen vi nå befinner oss i vil vi dessverre ikke ha mulighet til å ta imot utvekslingsstudenter fra våre partneruniversiteter i disse landene. Flere av NTNUs partneruniversiteter utenfor Europa har allerede besluttet å avlyse studentutveksling.

Studenter som studerer ved et partneruniversitet i EU men som er statsborger i et land utenfor EU omfattes ikke av denne beslutningen. Vedtaket inkluderer heller ikke mobilitet på fellesgradsprogrammer.

Internasjonal seksjon vil informere søkere og partnerlæresteder om NTNUs beslutning.

Utlegg etter hjemreise

Studenter som våren 2020 har lagt ut penger selv under hjemreise fra utlandet i forbindelse med koronaviruset, kan ha krav på å få penger tilbake. Les om hva du kan søke refusjon for og hvordan du søker.