Wikier

Avtrekksskap i...

Kontrollere avtrekksskap

Denne siden er erstattet med følgende side: Prosedyre for kontroll av avtrekkskap


Retningslinjen gjelder for de som har fått tildelt oppgaven med å kontrollere avtrekksskap fra sin leder.

English version: Checking fume cupboards

Ser du etter noe annet? Temaside om HMS | Sider merket med avtrekksskap

Alle brukere skal følge retningslinjen for bruk av avtrekksskap.

Utføre egenkontroll av avtrekksskap

Den som skal utføre egenkontroll av avtrekksskap skal ha gjennomført opplæring. Egenkontroll kan utføres ved hjelp av appen Lydia AO.

Oppgaver ved egenkontroll:

 • Utføre egenkontroll ved enheten minimum 1 gang per år. Ut fra en risikovurdering må det vurderes om skapet må kontrolleres hyppigere.
 • Måle lufthastigheten med godkjent og kalibrert anemometer. Anemometer skal være tilgjengelig ved hvert fakultet.
 • Det er anbefalt å bruke et varmetrådanemometer med nøyaktighet på +- 3% eller +- 0,1 m/s i måleområde 0,15 - 1,0 m/s eller bedre.
 • Merke skap som ikke oppfyller sikkerhetskravene med varselsetikett (pdf).
 • Varsle linjeder dersom alarmfunksjon og/eller lufthastighet i skapåpning ikke oppfyller sikkerhetskravene.
 • Kvittere for utført egenkontroll på kvitteringslapp for kontroll.
 • Registrere data fra egenkontroll i sentral database (FDV-systemet). Tiltak opprettes automatisk ved innmeldte driftsavvik. Dersom du mangler tilgang til FDV-systemet; Kontakt Driftsavdelingen.

Roller og ansvar for egenkontroll

Se ansvar og oppgaver for avtrekksskap.

Årlig teknisk kontroll – eksternt firma

NTNU har en serviceavtale med et eksternt firma som kontrollerer avtrekksskapene årlig. Driftsavdelingen inngår og følger opp avtalen.

Se hvilke oppgaver som inngår i en teknisk kontroll (pdf)

 • Kontrollen tar utgangspunkt i kravene gitt i standard NS-EN 14175-4 (Avtrekksskap. Del 4: Prøvingsmetoder på stedet). Finn standard for avtrekksskap (krever pålogging til NTNUs nett).
 • Resultatene fra den tekniske kontrollen dokumenteres i NTNUs sentrale database (FDV-systemet). Driftavdelingen vedlikeholder dette.
 • Det skal varsles om tekniske kontroll til den aktuelle enheten minimum 14 dager på forhånd. Fakultetets HMS-rådgiver/koordinator har ansvaret for å koordinere og informere om kontrollen.
 • Utført kontroll skal dokumenteres på egen etikett som finnes på hvert skap.
 • Skapet vil bli merket med en varselsetikett dersom det avdekkes avvik som gjør at skapet ikke oppfyller sikkerhetsskravene. Varsling og tiltak skal følge rutinen Varsling og tiltak ved feilfunksjon og driftsavbrudd.
 • Justeringer inngår i den tekniske kontrollen. Dersom det avdekkes avvik som krever tiltak utover det som er inkludert i kontrollen, skal linjeleder ved aktuell enhet godkjenne dette.

App for utføring av egenkontroll - Lydia AO 

Egenkontroll kan utføres ved hjelp av appen "Lydia AO". Ved å velge scannefunksjon i appen, kan man scanne strekkode på en komponent for å få presentert sjekkpunkter i egenkontrollen. Appen kan også brukes til å se dine arbeidsoppdrag. For å kunne bruke Lydia AO må du være registrert som bruker av Lydia (FDV-systemet), og ha brukernavn og passord.

Slik installerer du Lydia AO:

 • Søk på "Lydia AO" i App Store for iPhone og Play Butikk for Android-telefoner og installer appen. For iPad: velg "Kun iPhone" i verktøylinja øverst til venstre i søkevinduet.
 • Ved første gangs oppsett får du to valg. Velg "ved hjelp av strekkode".
 • Scan QR-koden (strekkoden) under.
 • Nå er appen ferdig satt opp og klar til bruk.

Se også

Kontakt

HMS-koordinatorer

Driftsavdelingen - ved spørsmål vedr. tilgang til FDV-systemet.

Godkjenning/signatur

Godkjent av HMS-sjef - 21. februar 2014 - HMSRV6204 - ePhorte 2014/3970