Wikier

Kontrakter til signering av rektoratet

Rutinebeskrivelse for kontrakter med eksterne partnere som skal signeres av rektoratet.

Fremgangsmåte for kontrakter til signering i rektoratet

Sjekk hvem kontrakten skal underskrives av

Ansvarlig enhet/fuksjon skal levere følgende dokumentasjon til lederstøtte ved rektors kontor: 

  • Utskrift av nødvendig antall kontrakstdokumenter som skal underskrives. De skal være påført dato, sted, navn og tittel på den som skal underskrive.
  • Kopi av godkjenning av kontrakten fra jurist:
    • jurist i avdeling for virksomhetsstyring dersom det gjelder kontrakter innenfor dennes ansvarsområde, eller
    • jurist i avdeling for utdanningskvalitet dersom det gjelder kontrakter innen for dennes ansvarsområde
  • Informasjon om hvem som skal varsles når kontraktsdokumentene er underskrevet.

Henting av kontraktsdokumentene

Ansvarlig enhet/funksjon må selv hente kontraktsdokumentene på rektors kontor når underskrift foreligger.

Levering og henting av kontrakter

Kontraktene skal leveres og hentes på rektors kontor, rom 112, Hovedbygget Gløshaugen, Høgskoleringen 1, Trondheim.

Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med Marte Olaussen ved rektors kontor. 

2114 Visninger