Wikier

Kjøpsvilkår for utskriftsbetaling

Oversikt over kjøpsvilkår for utskriftsbetaling, inkludert angrerett, reklamasjon, klagerett og informasjon om personvernerklæring.

Utskriftsbetaling gjelder kun for studenter.

English version - Purchase terms for printing
Temaside - Utskrift - kopi

Kjøpsvilkår

Hvert semester får studenter en gratis utskriftskvote på 300 kroner. Eventuell gjenværende gratiskvote slettes når ny kvote tildeles neste semester.

Ønsker du å skrive ut for mer enn 300 kroner, kan du kjøpe ytterligere utskriftskvote. Utskriftskvote du har betalt for, men ikke brukt opp, overføres til neste semester.

Informasjon om utskriftskvote og priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner (NOK).
Tjenesten er ikke merverdiavgiftspliktig (MVA).

Eventuelt ubenyttet rest av innbetalt beløp kan ikke kreves refundert, verken underveis i studieløpet og heller ikke når du slutter som student. Eventuell gjenstående rest tilfaller NTNU.

Angrerett

Største beløp det er mulig å handle for er 200 kroner. Angreretten gjelder ikke for kjøp under 300 kroner.

Reklamasjon

Dersom det trekkes av utskriftskvoten din for utskrift som feiler, kan du kontakte Orakeltjenesten ved NTNU for refusjon av tapt beløp. Dersom refusjon innvilges, blir tapt beløp godskrevet utskriftskvoten din. Det er ikke mulig å få refundert beløp utbetalt til kort/konto eller i kontanter.

Du kan kontakte Orakeltjenesten via NTNU Hjelp eller tlf. 73 59 15 00.

Klager

Klager rettes til Orakeltjenesten.

Du kan kontakte Orakeltjenesten via NTNU Hjelp eller tlf. 73 59 15 00.

Personvernerklæring

Det er NTNU som er behandlingsansvarlig for kjøp av utskriftskvote og behandling av personopplysninger i denne sammenhengen.

NTNUs Personvernerklæring

903 Visninger