Wikier

Instituttledermøtet SU-fakultetet

Råd og utvalg ved SU | Alt om råd og utvalg ved NTNU

Instituttledermøtet er et rådgivende organ for dekanen ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU).

Instituttledermøtet

Tidligere innkallinger og møtereferat ligger i fakultetets meldingskanal. 

Instituttledermøtets sammensetning

Dekanat

Instituttledere

Studentrepresentanter

  • Børge Bruteig 
  • Fredrik Stensen Lier

Vararepresentanter:

  • Fredrik Billington
  • Thea Hellesvik