Wikier

Child Pages (1)

  • Kontraktsmaler og signeringsfullmakt

    For alle eksternt finansierte prosjekter ved NTNU og øvrige forpliktende samarbeid med eksterne skal det foreligge kontrakt. Når NTNU har ansvar for å utarbeide kontrakten, skal du bruke malene på...