Wikier

Hvordan kontere med ny økonomimodell


! Innholdet på denne siden blir flyttet

Innholdet på denne siden skal flyttes, og vil fremover være tilgjengelig her: Regnskap - kontering


Fra 1. januar 2023 har NTNU fått ny økonomimodell. Økonomimodell består av en konteringsstreng med dimensjoner og tilhørende relasjoner. 


NTNUs gamle kontostreng bestod av: art (konto)-koststed-prosjekt-analyse.

Ny konteringsstreng

Ny konteringsstreng består av:
konto – koststed – prosjekt – delprosjekt – anlegg/ansattnr. – bygg/arbeidspakke.

Når du skal bestille en vare, kontere i Unit4, foreta en ompostering eller levere en reiseregning trenger du i hovedsak å bruke tre av disse dimensjonene.

De vanligste konteringsdimensjonene

 • Konto: Sier noe om hva du kjøper. Se felles bott-kontoplan (excel).
 • Koststed: Sier noe om hvem kostnaden tilhører. Det vil være ny kode på 8 siffer for koststed. Koststed er ikke lenger lik stedkode. Se oversikt for kodeverk og skjema.
 • Delprosjekt: Et delprosjekt er knyttet til ett og bare ett spesifikt prosjekt. Når man konterer på et delprosjekt vil systemet utlede hvilket prosjekt dette tilhører. Denne dimensjonen erstatter analyse.
  • For opplysninger om hvilket delprosjektnummer som gjelder for din enhet (fakultet, institutt eller avdeling) eller interne prosjekter (BFV), ta kontakt med lokal controller.
  • For opplysninger om hvilket delprosjektnummer som skal benyttes i eksternfinansierte prosjekter (BOA), ta kontakt med lokal prosjektøkonom.
  • Dersom du ikke kan nå lokal controller eller prosjektøkonom, ta kontakt med din nærmeste leder.

De andre dimensjonene

 • Prosjekt: Sier noe om hvilke prosjekt kostnaden tilhører. Det er ikke mulig å kontere på prosjekt da det utledes automatisk.
 • Anlegg/ansattnr.: Anlegg og ansattnr. henter informasjon fra henholdsvis anleggsmodulen og lønnssystemet (SAP).
 • Bygg/arbeidspakke: Noen prosjekter vil ha arbeidspakke tilknyttet prosjektet som en ekstra dimensjon for detaljering. Feltet kan også brukes for å spesifisere konteringer som vedrører bygg.

Eksempel på ny konteringsstreng

Konto Koststed (1)Prosjekt Delprosjektnr.Anlegg/ansattnr.Bygg/arbeidspakke
6803 62450501 124240 124240043 3
Datarekvisita Institutt for musikkUtdanningGruppelærere og rettere (Arbeidspakke har nummer 1 tom. 99.)

Konteringsbruk lønn SAP

Konteringsdimensjon regnskapDim0 Dim1 Dim2 Dim5 Dim6 Dim7
Konteringsstreng Konto Koststed Prosjekt Delprosjekt Anlegg/ansattnr.Bygg/arbeidspakke
Konteringsbruk lønnKonto Koststed K-element 7 K-element 5

Relasjoner

BOTT Økonomimodell er bygget opp av flere dimensjoner og relasjoner:

 • Konteringsdimensjon.
 • Rapporteringsrelasjoner (lyseblå) - standardiserte verdier for BOTT.
 • Virksomhetsspesifikke relasjoner (hvite), som brukes til å spesifisere kostnadssteder, strategiske satsningsområder, kategorisering av prosjekt, finansieringskilder og aktiviteter).
 • Prosjektobligatoriske relasjoner fra prosjektmodulen (grønn).

Se oppbygging av økonomimodellen (pdf).

Endringer

De største endringene fra dagens modell er:

 • Ny prosjektstruktur (prosjektmodul).
 • Analyse som dimensjon må dekkes av andre strukturer (spesielt bevilgning).
 • Utstrakt bruk av relasjoner som supplement til konteringsdimensjonene.

Håndtering av BOA

Egen veileder kommer.

Håndtering av bevilgningsøkonomien

Egen veileder kommer.

Kontoplan

Felles bott-kontoplan (excel)

Økonomimodell

Se også

Kontakt

For hjelp med kontering etter ny økonomimodell, ta kontakt med lokal controller (for enheter eller interne prosjekt) eller lokal prosjektøkonom (for eksternfinansierte BOA-prosjekt).

Ved andre henvendelser, ta kontakt med Økonomiavdelingen.