Wikier

Tjenester og...

Hvordan endre vurderingsform i EpN

For å endre vurderingsform i ditt emne må du endre vurderingsform i EpN.

English version: How to change assessment in EpN

Type vurderingsformer i EpN

EpN lar deg velge mellom seks vurderingsmaler. Noen av vurderingsmalene har flere vurderingsformer under seg. 

Skriftlig eksamen

Brukes til skriftlig skoleeksamen (skriftlig eksamen under tilsyn), Benyttes også for semesterprøve.

Hjemmeeksamen

Brukes til hjemmeeksamen som har felles utleverings- og innleveringstidpunkt

Mappe

Brukes til portfolio av arbeider som skal vurderes samlet. Her er en veidleder for mappevurdering ved NTNU. Portfolioen innleveres som ette. Mappa må ha et fullstedig beskrivelsen i emnebeskrivelsen.

Oppgave

Brukes til indiviuelle oppgaver (f.eks. bacheloroppgaver, semesteroppgaver). Benyttes også for arbeider, rapport og øving. Hver vurdering får sin egen vurdering. Man kan opprette flere oppgaver i samme emnet hvor hver av oppgavene får egen karakter som tilslutt gir en hel eller delvis karakter i emnet.

Praksis

Brukes til praksisvurderinger

Muntlig eksamen

Brukes til muntlige og praktiske eksamener

Hvordan endre vurderingsform i EpN?

EpNs brukerstøtter veiledninger i kunnskapsbasen gir deg god støtte om hvordan du kan steg-for-steg endre vurderingsform i EpN.

Les veilederen om hvordan endre vurderingsform i EpN.

Erfaringsdeling med undervisere

Det kommer noe erfaringsdeling webinarer ledet av NTNU undervisere som har endret sin vurderingsformer. Du finner dem i Læringsportalen.

Høstens Lunsj & lær handler om vurderingsformer - det blir sesjoner om hvordan undervisere bruker mappavurdering og vurderingsformer i EMERGE SFU. Les mer og meld deg på i Læringsportalen.

Har du endre din vurderingsform og vil dele dine erfaringer? Ta kontakt med oss på Enhet for læringsstøtte via NTNU Hjelp.

Frister

EpN er åpent fra begynnelsen av oktober frem til januar. Fakultetene og instituttene har egne frister for når emner må bli ferdig i EpN. Sjekk med eget institutt for å finne dine frister.

Les om sentrale frister for EpN.

Kontakt

Denne siden er laget av Seksjon for læringsstøtte og digitale tjenester. Du tar kontakt med oss gjennom NTNU Hjelp.

Fakulteter og institutter har kontaktpersoner for hjelp med EpN tar kontakt med din institutt for å få fagspesifikk hjelp og veiledning. Du kan også få hjelp med endring i EpN fra Enhet for FS og Eksamen. Kontakt Enhet for FS og Eksamen gjennom NTNU Hjelp.