Wikier

Hva betyr plan S

English version: What is Plan S?

Forskningsrådet går sammen med EU-kommisjonen, det europeiske forskningsrådet ERC og forskningsfinansiører i hele Europa om å kreve at alle artikler fra forskningen de finansierer skal publiseres med åpen tilgang fra 2020.

Prinsipper

  • Forfattere beholder opphavsretten til sin publikasjon uten begrensninger. Alle publikasjoner skal publiseres med en åpen lisens, slik som CC BY-lisens eller tilsvarende.
  • Finansiørene vil bidra til å utforme robuste krav til kvalitetssikring.
  • Finansiørene vil bidra til å etablere åpne publiseringskanaler hvis kanaler av høy kvalitet ikke finnes, samt gi støtte til infrastruktur for åpen tilgang hvis nødvendig.
  • Publiseringskostnader dekkes av finansiørene eller institusjonene, ikke av enkeltforskere.
  • Publiseringsavgifter standardiseres og får et tak.
  • Finansiørene ønsker samordning mellom forskningsinstitusjonene, spesielt for å sikre transparens.
  • Kravene gjelder i første omgang tidsskriftsartikler, men vil omfatte bøker på sikt.
  • Åpne arkiver fortsatt viktige for langsiktig arkivfunksjon og mulighet for videre utvikling.
  • Hybrid-publisering godtas ikke.
  • Finansiørene vil innføre sanksjoner dersom kravene ikke etterleves.

Informasjon og nyttige lenker

Science Europe skriver om cOAlition S: What is cOALition S?

Units nettsider finnes blogginnlegg, kommentarer og nyhetssaker som belyser temaet: Hva er "Plan S?" Bakgrunnsinformasjon og kommentarer.

Avtaler for publisering med åpen tilgang ved NTNU.

Nasjonale mål og retningslinjer

Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

 

Kontakt

Bibliotekets publiseringsgruppe
Nina Andersen - Hvis du har endringsforslag til denne siden
Kontakt ditt lokale bibliotek - Hvis du har andre spørsmål

1329 Visninger