Wikier

Hjertestartere

Denne siden gir deg en oppdatert oversikt over hvor det er hjertestartere på NTNUs campuser.

Engelsk versjon - Defibrillators | Temaside om akutt hjelp  

Vi anbefaler alle å laste ned 113-appen til telefonen sin. 113-appen viser blant annet alle hjertestartere som er registrert i det offentlige hjertestarterregisteret på et kart i appen. Og hvis du tillater appen å hente ut posisjonen din, får nødetatene automatisk vite hvor du ringer fra. 

Last ned 113-appen 

Vi har også en egen oversikt over hjertestartere i NTNUs karttjeneste MazeMap der du kan velge å se hjertestartere ved enkel filtrering av kartet. 

Denne siden vedlikeholdes av eiendomsavdelingen. E-postadresse til oss er: kontakt@eiendom.ntnu.no 


Hopp til sted:

1. Gløshaugen
2. Dragvoll
3. Trondheim - øvrige bygg
4. Gjøvik
5. Ålesund

   = Krever korttilgang.
Dagtid: kontakt vaktmester, kveldstid: kontakt vaktstyrken
: tlf. 918 97 373

Gløshaugen

Byggnr Bygg Romnr Her finner du hjertestarter: Tilgjengelighet
  Hovedbygningen   Skranke på biblioteket, 1. etasje  
  Hovedbygningen   Rom 136 Kommunikasjonsavdelingen, 1. etasje  
  Elektrobyggene   Rom B 406:  Åpent 08-11 og 12-15
  Elektrobyggene   Rom E 000: Krever korttilgang
  Elektrobyggene  

E100 - vrimlearealet i glassgården

 
  Elektrobyggene   Rom G 100 B 1. etg.  
  Gamle fysikk   Rom 113 Krever korttilgang
  Høgskoleringen 3   Rom 211. Tilgjengelig for ansatte og studenter ved IEL.
  Høgskoleveien 12   Rom 208, i gangen i 2. etg.  
  Internasjonalt hus   Rom 21: Åpent 08-15 (vestre Gløs)
  Kjemiblokk 2   I gangen, rom 130, 1. etg.  
  Kjemi sydfløy   Rom 111 - utenfor vaktmesterkontor. Tilgjengelig hele døgnet for alle som har adgang til kjemiblokkene og realfagbygget.  
  Kjemiblokk 5   Rom 106: Åpen 08-15.45 (15). Korttilgang etter disse tidspunkt.
  Kolbjørn Hejes vei 1   Rom B160. 1. etasje ved inngang 1d. Åpen 08-15.45 (15). Korttilgang etter disse tidspunkt.
  Sentralbygg 1  

Rom 157A

 
  Sentralbygg 2  

7. etasje ved Instituttkontoret, på vegg utenfor heis

13. etasje, gang

 
  Realfagbygget  

Ved postboksene i gangen (E1-001)

 
  Realfagbygget   3. underetasje (U3), i korridor bak inngangsdør til verkstedområdet  
  Realfagbygget   3. etasje, hovedkorridor: D3-020C  
  Bergbygget   Korridor A-S053  
  Bergbygget   Korridor 240
  Byggteknisk (Lerkendalbygget)  

Ved rom 1-002, til venstre for hovedinngangen

 
  Materialteknisk  

Korridor 1. etasje, rom 1-140

Korridor 3. etasje, rom 3-150

 

 

  Driftssentralen   Rom 216, 2. etasje ved resepsjonen
  Transportsentralen   Ved inngangen, rom 100
  Adolf Øien-bygget   Korridor 3. etasje, rom 3037  
  Idrettsbygget Gløsh.   I skranken  
  Lerkendal   SP. Andersensvei 5, 1. etg  
  Institutt for bygg- og miljøteknikk   Høgskoleringen 7A, 1. etg  
  NTNU og Sintef   Klæbuvegen 153, 2. etg.  

 

Dragvoll

Byggnr Bygg Romnr Her finner du hjertestarter: Tilgjengelighet
  Dragvoll   Bygg 6, nivå 3, utenfor Vakt og service, på vegg ved heis  
  Dragvoll   Bygg 2, nivå n5, rom 2505  
  Dragvoll   Bygg 9, nivå 5, rom 9539, i korridor utenfor instituttkontoret  
  Dragvoll Idrettssenteret   Ved resepsjonen  
  Dragvoll Låven   2. etasje, til høyre for heisen ved trappen  

 

Trondheim - øvrige bygg

Byggnr Bygg Romnr Her finner du hjertestarter: Tilgjengelighet
  Valgrinda 2000   Bygg 2, 3. etasje ved inngangsdør til IPK  
  Kalvskinnet - Akrinn  

1. etasje mellom person- og vareheis

 
  Kalvskinnet - Akrinn   U1 Akrinn, på vegg mot vest i TU1.321 Laboratorietorg  
  Kalvskinnet - Akrinn Øst    2. etasje i gang , ved poststativet
  Kalvskinnet - Gunnerusgate 1   5. etasje inne på lunsjrommet  
  Kalvskinnet - Schøninghuset   1. etg rom 2.121
  Kalvskinnet - Schøninghuset   2. etg B204, ved siden av heis
  Lysholmbygget
(i åpningstiden)
  1. etg, romnr. BR.1.073 (Midt i bygget ved trappeløp/heis)  
  Marinteknisk senter   Kontorbygget, 2. etasje ved resepsjonen - (nær F2.124)  
  Olavskvartalet   Rom 615 lærerkopirom i 6.etg. Institutt for musikk 
  Toppidrettssenteret i Granåsen   Plan 3, i korridor mot testlaboratorium
  Tungasletta 2   Fellesarealet i 2. etasje mellom bygg A og B (veggen mot servicesenteret)  
  Øya: Fred Kavli-bygget   4 etasje Nord, Olav Kyrres gate 9. Utenfor resepsjonen, tilgjengelig for alle i kontortid.  
  Øya Helsehus   2 .etg. utenfor rom 026 og 7. etg. ved dør K02  
  Biologisk stasjon i Heggdalen   Bygg 080 - Rom 001
  Ringve botaniske hage   Administrasjonsbygningen, rom 120
  Suhmhuset   Rom 120 (skrankeområdet)
  Gunnerushuset   A140, nær skranke
  Gunnerushuset   2. etg A250, trapperom
  Jonsvannsveien 82 c, Moholt   C-blokken, 3. etg.  
  NTNU Sealab, Brattørkaia   Resepsjonen, 2.etg.  
  St Olavs, Akutten-hjerte-lunge senteret (AHL)  

1. etg. sør, rom: 343.01.039

3. etg. sør, rom: 343.03.010

3. etg. sør, rom: 343.03.012

 
  St. Olavs, Laboratoriesenteret  

2. etg. Rom 231.02.K03, ved LG25

 

 
  S. P. Andersens veg 15a  

Rom 101B (PTS1 Hallbygg)

Rom 205B (Petroleumsteknisk senter)

 

 

Gjøvik

Byggnr Bygg Romnr Her finner du hjertestarter: Tilgjengelighet
  G-bygget    Ved Studenttorget  
  H-bygget   Ved auditorium Eureka  
  Smaragdbygget S113 1.etasje i rom S113  
  Beryllbygget   Utenfor elkraftlaboratoriet, rom B 106  

 

Ålesund

Byggnr Bygg Romnr Her finner du hjertestarter: Tilgjengelighet
  Ålesund Hovedbygget   Ved ekspedisjonen  
  Ålesund Lab-bygget   Ved øst-inngangen, 1 etg. ved trappen  
  Ålesund Kunnskapsparken   Ved hovedinngangen, 1. etg.  

Child Pages (4)

 • Bestille batteribytte til hjertestarter

  Hvordan bestille bytte av batterier på hjertestarter. Denne informasjonen gjelder enheter som har hjertestartere som NTNU Eiendomsavdelingen har overtatt ansvaret for. Hjertestarteren varsler selv...

 • Bestille hjertestarter

  Trenger dere en ny hjertestarter i lokalene deres? Slik går dere frem.  Seksjon for hms og beredskap anbefaler hjertestarter-modellen Mindray C2 på NTNU. Mindray C2 er en tospråklig hjertestarter...

 • Melde inn hjertestarter til eiendomsavdelingen

  Seksjon for eiendomsdrift, NTNU Eiendomsavdelingen tilbyr enheter gratis kontroll og oppfølging av hjertestartere. Det eneste dere trenger å gjøre er å sende inn skjemaet i lenken under innen 25....

 • Oppfølging og kontroll av hjertestarter

  Når hjertestarteren er på plass, har dere to valg for oppfølging og kontroll av hjertestarteren: Dere tar ansvar for oppfølging av hjertestarteren selv Seksjon for eiendomsdrift ved NTNU...