Wikier

Hjertestartere

Denne siden gir en oversikt over alle hjertestartere på NTNU.

Enheter som kjøper inn hjertestartere har ansvar for vedlikehold av hjertestarteren som for eksempel å skifte batteri og pads. Den som har ansvaret for hjertestarteren skal også registrere starteren i det nasjonale hjertestarterregisteret.

For registrering av hjertestartere i denne oversikten, meld fra via NTNU Hjelp. Legg ved informasjon om sted og bygg.

Engelsk versjon - Defibrillators

Temaside om akutt hjelp

 

   = Krever korttilgang.
Dagtid: kontakt vaktmester, kveldstid: kontakt vaktstyrken
: tlf. 918 97 373

Gløshaugen:

Bygg Her finner du hjertestarter:  
Hovedbygningen Skranke på biblioteket, 1. etasje  
Hovedbygningen Rom 136 Kommunikasjonsavdelingen, 1. etasje  
Elektrobyggene Rom B 406:  Åpent 08-11 og 12-15
Elektrobyggene Rom E 000: Krever korttilgang
Elektrobyggene

E100 - vrimlearealet i glassgården

 
Elektrobyggene Rom G 100 B 1. etg.  
Gamle fysikk Rom 113 Krever korttilgang
Høgskoleringen 3 Rom 211. Tilgjengelig for ansatte og studenter ved IEL.
Høgskoleveien 12 Rom 208, i gangen i 2. etg.  
Internasjonalt hus Rom 21: Åpent 08-15 (vestre Gløs)
Kjemiblokk 2 I gangen, rom 130, 1. etg.  
Kjemi sydfløy Rom 111 - utenfor vaktmesterkontor. Tilgjengelig hele døgnet for alle som har adgang til kjemiblokkene og realfagbygget.  
Kjemiblokk 5 Rom 106: Åpen 08-15.45 (15). Korttilgang etter disse tidspunkt.
Kolbjørn Hejes vei 1 Rom B160. 1. etasje ved inngang 1d. Åpen 08-15.45 (15). Korttilgang etter disse tidspunkt.
Sentralbygg 1

Rom 157A

 
Sentralbygg 2

7. etasje ved Instituttkontoret, på vegg utenfor heis

13. etasje, gang

 
Realfagbygget

Ved postboksene i gangen (E1-001)

 
Realfagbygget 3. underetasje (U3), i korridor bak inngangsdør til verkstedområdet  
Bergbygget Korridor A-S053  
Bergbygget Korridor 240
Byggteknisk (Lerkendalbygget)

Ved rom 1-002, til venstre for hovedinngangen

 
Materialteknisk

Korridor 1. etasje, rom 1-140

Korridor 3. etasje, rom 3-150

 

 

Driftssentralen Rom 216, 2. etasje ved resepsjonen
Transportsentralen Ved inngangen, rom 100
Adolf Øien-bygget Korridor 3. etasje, rom 3037  
Idrettsbygget Gløsh. I skranken  
Lerkendal SP. Andersensvei 5, 1. etg  
Institutt for bygg- og miljøteknikk Høgskoleringen 7A, 1. etg  
NTNU og Sintef Klæbuvegen 153, 2. etg.  

Dragvoll:

Bygg Her finner du hjertestarter:  
Dragvoll Bygg 6, nivå 3, utenfor Vakt og service, på vegg ved heis  
Dragvoll Bygg 2, nivå n5, rom 2505  
Dragvoll Bygg 9, nivå 5, rom 9539, i korridor utenfor instituttkontoret  
Dragvoll Idrettssenteret Ved resepsjonen  
Dragvoll Låven 2. etasje, til høyre for heisen ved trappen  

Trondheim - øvrige bygg:

Bygg Her finner du hjertestarter:  
Valgrinda 2000 Bygg 2, 3. etasje ved inngangsdør til IPK  
Kalvskinnet - Akrinn

1. etasje mellom person- og vareheis

 
Kalvskinnet - Akrinn U1 Akrinn, på vegg mot vest i TU1.321 Laboratorietorg  
Kalvskinnet - Akrinn Øst  2. etasje i gang, ved poststativet
Kalvskinnet - Gunnerusgate 1 5. etasje inne på lunsjrommet  
Kalvskinnet - Schøninghuset 1. etg rom 2.121
Kalvskinnet - Schøninghuset 2. etg B204, ved siden av heis
Lysholmbygget
(i åpningstiden)
1. etg, romnr. BR.1.073 (Midt i bygget ved trappeløp/heis)  
Marinteknisk senter Kontorbygget, 2. etasje ved resepsjonen - (nær F2.124)  
Olavskvartalet Rom 615 lærerkopirom i 6.etg. Institutt for musikk 
Toppidrettssenteret i Granåsen Plan 3, i korridor mot testlaboratorium
Tungasletta 2 Fellesarealet i 2. etasje mellom bygg A og B (veggen mot servicesenteret)  
Øya: Fred Kavli-bygget 4 etasje Nord, Olav Kyrres gate 9. Utenfor resepsjonen, tilgjengelig for alle i kontortid.  
Øya Helsehus 2 .etg. utenfor rom 026 og 7. etg. ved dør K02  
Biologisk stasjon i Heggdalen Bygg 080 - Rom 001
Ringve botaniske hage Administrasjonsbygningen, rom 120
Suhmhuset Rom 120 (skrankeområdet)
Gunnerushuset A140, nær skranke
Gunnerushuset 2. etg A250, trapperom
Jonsvannsveien 82 c, Moholt C-blokken, 3. etg.  
NTNU Sealab, Brattørkaia Resepsjonen, 2.etg.  
St Olavs, Akutten-hjerte-lunge senteret (AHL)

1. etg. sør, rom: 343.01.039

3. etg. sør, rom: 343.03.010

3. etg. sør, rom: 343.03.012

 
St. Olavs, Laboratoriesenteret

2. etg. Rom 231.02.K03, ved LG25

 

 
S. P. Andersens veg 15a

Rom 101B (PTS1 Hallbygg)

Rom 205B (Petroleumsteknisk senter)

 

Gjøvik:

Bygg Her finner du hjertestarter:  
G-bygget  Ved Studenttorget  
H-bygget Ved auditorium Eureka  
Mustad Forskningslab for universell utforming  
Beryllbygget Utenfor elkraftlaboratoriet, rom B 106  

Ålesund:

Bygg Her finner du hjertestarter:  
Ålesund Hovedbygget Ved ekspedisjonen  
Ålesund Lab-bygget Ved øst-inngangen, 1 etg. ved trappen  
Ålesund Kunnskapsparken Ved hovedinngangen, 1. etg.