Wikier

HR-sjefforum

Her får du mer informasjon om HR-sjefforum ved NTNU.

Temasider om råd og utvalg

Om HR-sjefforum

I HR-sjefforum møtes seksjonsledere for HR og HMS fra alle fakultet ved NTNU, samt Vitenskapsmuseet og Fellesadministrasjonen. I møtene utveksles informasjon, erfaring og rutiner for HR- og HMS-relaterte saker.

HR-sjefforum avvikles en gang i måneden.

Deltagere i HR-sjefforum

Møtedatoer vår 2022

  • 28.01.2022
  • 03.03.2022
  • 25.03.2022
  • 29.04.2022
  • 24.06.2022 - heldagssamling

Møtedatoer høst 2022

  • 09.09.2022
  • 21.10.2022 - heldagssamling
  • 11.11.2022
  • 09.12.2022

Sist oppdatert 04.05.22

704 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger
hr hr-sjefforum