Wikier

HR- og HMS-sjefforum

(Videresendt fra HR-sjefforum)

Her får du mer informasjon om HR- og HMS-sjefforum ved NTNU.

Temasider om råd og utvalg

Om HR- og HMS-sjefforum

I HR- og HMS-sjefforum møtes seksjonsledere for HR og HMS fra alle fakultet ved NTNU, samt Vitenskapsmuseet og Fellesadministrasjonen. I møtene utveksles informasjon, erfaring og rutiner for HR- og HMS-relaterte saker.

HR- og HMS-sjefforum avvikles to ganger i måneden, der HR- og HMS-avdelingen og fakultetene setter agenda og avvikler møtet annenhver gang.

Deltagere i HR- og HMS-sjefforum

Kontakt

Hvis du ønsker å melde inn en sak til HR- og HMS-sjefforum, kan du sende en e-post til administrator Rune Haugen.

E-posten må inneholde:

 • Tittel på saken
 • Kort beskrivelse av saken
 • Hensikten med at saken meldes opp til HR- og HMS-sjefforum

Møtedatoer vår 2023

 • 13.01.2023
 • 27.01.2023
 • 10.02.2023
 • 10.03.2023
 • 24.03.2023
 • 21.04.2023
 • 05.05.2023
 • 02.06.2023
 • 15.06.23 - 16.06.2023 - todagerssamling

Møtedatoer høst 2023

 • 25.08.23
 • 08.09.23
 • 22.09.23
 • 06.10.23
 • 20.10.23
 • 03.11.23
 • 17.11.23 - heldagssamling
 • 01.12.23
 • 15.12.23

Sist oppdatert 05.05.23

2666 Visninger
Målgruppe: Medarbeidere Tema: Administrativt
Tagger
hr hr-sjefforum