Wikier

HR-medarbeidere

HR-medarbeidere ved Fakultet for arkitektur og design

Oversikt over HR-medarbeidere ved Fakultet for arkitektur og design (AD).

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold

HR-medarbeidere ved Fakultet for arkitektur og design

  • Seksjonssef HR og økonomi: Marianne Lyngdal Dyresen
  • Stedfortreder for seksjonssjef, strategisk personalplanlegging, rekruttering, arbeidsmiljøutvikling og lønnsforhandlinger: Erik Lunde
  • HR-kontakt for Institutt for arkitektur og teknologi og Kunstakademiet i Trondheim, rekruttering, opprykk: Natalia Swahn
  • HR-kontakt for Institutt for design, Institutt for arkitektur og planlegging og Fakultetsadministrasjonen, rekruttering, administrasjon av ledermøter og fakultetsstyret: Astrid Steine Lyngby
  • HMS-koordinator, beredskap, Inkluderende arbeidsliv og mangfold, sykefraværsoppfølging, pensjon: Marion Sandnes
  • Rekruttering og ansettelser, fast og variabel lønn, forskningstermin, diverse HR-relaterte forvaltningsoppgaver: Sven Robert Storø
2156 Visninger