Wikier

HR-medarbeidere

HR-medarbeidere ved Det humanistiske fakultet

Oversikt over HR-medarbeidere for fellesadministrasjonen.

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold

Det humanistiske fakultet (HF)

Hege Thronæs Kissten: Fungerende seksjonssjef HR/HMS, Overordnet HR/HMS, rådgivning

Elisabeth Leite: Rådgiver

Martin Jacobsen: HR- rådgiver

Ina Therese Sørdahl: HMS rådgiver og IA kontakt

Selvananthy Sureshkumar: Lønn, tilgangsforvaltning, ferie, bistand PAGA