Wikier

HR-medarbeidere

HR-medarbeidere ved Det humanistiske fakultet

Oversikt over HR-medarbeidere for fellesadministrasjonen.

Se også oversikt over alle HR-medarbeidere | Temasider om arbeidsforhold

Det humanistiske fakultet (HF)

Linda Gustad Skeie: Seksjonssjef HR/HMS, Overordnet HR/HMS, rådgivning

Elisabeth Leite: Rådgiver

Hilde Saxi Gildberg: HR- og rekrutteringskonsulent

Karin Margrethe Hansen: HMS rådgiver og IA kontakt

Selvananthy Sureshkumar: Lønn, tilgangsforvaltning, ferie, bistand PAGA