Wikier

HMS-opplæring i Eiendomsavdelingen

(Videresendt fra HMS-opplæring i Campusservice)

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjens formål er å sikre at alle medarbeidere i Eiendomsavdelingen gjennomfører påkrevd HMS-opplæring og at opplæringen er dokumentert. Den omfatter alle medarbeidere i Eiendomsavdelingen, inkludert innleid personell. Alle medarbeidere i Eiendomsavdelingen er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Medarbeidere skal

Medarbeidere skal ikke starte risikofylt arbeid før HMS-opplæringen over er gjennomført.

Seksjonssjef, fagleder og områdeleder skal sørge for:

Dokumentreferanse

Den offisielle siden til NTNU for nye medarbeidere.
En link på denne siden er Sjekkliste for deg som er ny ved NTNU

Viktig HMS-informasjon for nye medarbeidere:

HMS-politikk for NTNU
HMS ved Eiendomsavdelingen
Sentrale HMS-retningslinjer ved NTNU
Laboratorie- og verkstedhåndboka
Melding av HMS-avvik
Beredskap – sentral beredskapsplanNTNUs Miljøambisjon: link kommer på Innsida
VarslingStoffkartoteket (registrering og informasjon om kjemikalier). Klikk på stoffkartotek for ansatte og studenter
Læringsportalen (her kan du melde deg på introduksjonsdag for nyansatte og kurs innenfor HMS (krever innlogging))

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice
Dato: 29.10.18
Godkjent av: Driftssjef Avdeling for campusservice
Dokumentansvarlig: HMS-koordinator i Campusservice
Erstatter: 25.06.2014
Nr.: AF27