Wikier

Håndtering av gassalarm i tekniske rom

Håndtering av gassalarm i tekniske rom.

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjens formål er å unngå helseskade ved gasslekkasje i teknisk rom. Den omfatter alle medarbeidere i Campusservice.

Alle medarbeidere i Campusservice er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, områdeleder og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

I ordinær arbeidstid

Teknisk beredskapsvakt skal

  • ha tilpasset håndholdt gassvarsler ved entring og påbudt verneutstyr brukes
  • alltid være to medarbeidere ved entring (en entrer og en sikrer)
  • orientere Teamleder
  • kontakte brannvesen ved behov
  • sørge for å melde gasslekkasje i teknisk rom som HMS-avvik

Etter ordinær arbeidstid

NTNU-vekter skal

  • varsle teknisk beredskapsvakt
  • ikke entre rommet

Teknisk beredskapsvakt skal i tillegg til det som gjøres i ordinær arbeidstid

  • varsle NTNU-vekter ved ankomst og avslutning av arbeidet
  • bruke toveis kommunikasjonssystem

Ved mistanke om eller innånding av gass

NTNU-bestemmelser

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 22.05.2013

Erstatter: 10.09.12

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: Ny

Nr: D18