Wikier

Gruppelivsforsikring

Som ansatt er du med i NTNUs gruppelivsforsikring i Statens pensjonskasse.

Temaside om lønn | Sider merket lønn

En del av ansattes lønnsvikår

Når du er inkludert i gruppelivsforsikringen er dine etterlatte garantert å få utbetalt et engangsbeløp hvis du dør, uavhengig av dødsårsak. Forsikringen er en del av lønnsvikårene dine og gjelder 24 timer i døgnet.

NTNU betaler den årlige forsikringspremien, denne skattlegges du for. Beløpet fremgår på lønnsslippen din hver måned.

Beregning og størrelse

  • Ektefelle, registrert partner eller samboer over mer enn to år får utbetalt et engangsbeløp tilsvarende 10 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).
  • Barn under 25 år får utbetalt 4 G. Finnes det ingen gjenlevende ektefelle, partner eller samboer, økes utbetallingen til hvert barn til 5 G.
  • Finnes det ingen etterlatte som har krav på utbetaling, vil dødsboet få utbetalt 3G.

Kontakt

Din kontakt i personalavdelingen.