Wikier

Grafisk profil for NTNU og SINTEF

Felles grafisk profil for NTNU og SINTEF, samt for eventuell tredje samarbeidspartner (Gemini-sentre) er utviklet for å støtte opp under samarbeidet. Profilen er gjenkjennelig og bidrar til at all informasjon formidles på en enhetlig måte.

Maler

Ønskes det maler med logo for flere samarbeidspartnere, ta kontakt med Grafisk senter.

PowerPoint

Det er ikke tekst i malene, så malene fungerer både for norsk og engelsk.

PPT-malene er tilgjengelig når du åpner PowerPoint fra din maskin, under fanen egendefinert/delt og mappa NTNU-SINTEF, eller du kan laste ned malene her:

NTNU + SINTEF

NTNU + SINTEF + 3. samarbeidspartner

Brevmal

Malen er tilgjengelig når du åpner Word fra din maskin, under fanen egendefinert/delt og mappa NTNU-SINTEF, eller du kan laste ned malen her:

Materiell

For bestilling av materiell, ta kontakt med Grafisk senter.

Eksempel:

  • Brosjyre/folder
  • Roll-up
  • Rapport
  • Profilartikler

Eksempel på forside/omslag på rapport

Profilhåndbok

Profilhåndboka gir en oversikt over fargepalett, typografi, bildebruk og emblem. Den viser også eksempler på hvordan profilen kan brukes.

Last ned profilhåndboka (pdf)

Det er utviklet to sett profilhåndbøker og maler, ett for hver institusjon. Forskjellen er hvilket navnetrekk/logo som kommer først. Har du behov for SINTEFs maler eller profilhåndbok, ta kontakt med Grafisk senter.

Font

Arial.

Fargepalett

  • NTNU-blå (CMYK:100-75-0-5)
  • SINTEF-blå (CMYK:100-57-0-40)
  • NTNU-oransje (CMYK: 4-50-94-0)
  • SINTEF-grønn (CMYK: 42-3-100-0)

Profilfargene blå og oransje kan benyttes i 100 % - og i ulike valører. Grønn skal ikke graderes.

Kontakt

Grafisk senter