Wikier

Programvareprodukter

Fortran-kompilator

English version - NAG Fortran compiler

Programinformasjon

Om kompilatorene

NAG Fortran Compiler gir betydelig støtte for Fortran 2018, fullstendig dekning av Fortran 2008 og Fortran 2003, og alle OpenMP 3.1. Alle plattformer inkluderer støtteverktøy for programvareutvikling.

For mer informasjon, se NAG Fortran Compiler - MinGW. Minimalist GNU for Windows

Lisensinformasjon

Sitelisens: Tilgjengelig på Linux, Windows og macOS, inkludert Apple Silicon Mac og Arm Linux-systemer.

Benyttes av noen fakultet ved NTNU.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Brukerhjelp

Lenker

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Fortran-kompilator hos Numerical Algorithms Group


Tilbake til programvareoversikt: Flere programvareprodukter| Tema: Programvare