Wikier

Innsida...

For administratorer av Innsida

Denne siden inneholder veiledninger for de som har administratortilgang for Innsida startside. Dette er hovedsakelig superbrukere i NTNUs kommunikasjonsavdeling og IT-avdelingen.


Hovedside: Alle veiledninger for Innsida


Lenken Admin i venstre spalte

Administratorer har ekstra rettigheter. De som har dette, vil se ordet Admin nederst i venstre meny på Innsida. Klikker du på den, vil du få opp en meny, som beskrevet under. Merk: Hvilke de seks funksjonene ramset opp under du vil få opp, vil variere ut fra hvilken rolle du er tildelt.

  • Opptre som: For å enklere kunne bidra med support. Rettigheter gis via BAS.
  • Stickyvarsel: Dette varselet vil bli synlig nederst i venstre spalte. Merk: Alle brukere kan klikke vekk varselet for seg. Hvis du redigerer, vil det komme opp på nytt for de som har klikket det bort (etter nattlig kjøring). Brukes til viktige frister, kampanjer mm. Rettigheter gis via BAS.
  • Lage varsel: Hvis det er behov for å varsle om noe ekstraordinært. Det er kun et fåtall personer i organisasjonen som har denne muligheten. Rettigheter gis via BAS.
  • Administrere roller: Tildele roller for krysspublisering. Merk at tildele administratorrettigheter for snarveier gjøres i samme felt som redigering av snarveier, se mer info under. Rettigheter gis via Syndicator.
  • Administrere kanaler: Slå sammen meldingskanaler. Rettigheter gis via Syndicator.
  • Opprydding: Deaktivere kanaler og rydde i kanaler. Deaktivere kanal betyr at emnet eller studieprogrammet ikke er aktivt og kan deaktiveres. Rettigheter gis via Syndicator.

Om roller som gis via BAS

BAS er tjenesten for brukeradministrasjon. Merk at det kan ta opptil én time før rettigheten man har tildelt er aktiv. Det kan hende du må logge ut og inn. Du som skal tildele rettigheter finner lenke til hvor du gjør dette nederst i hvert menypunkt i toppmenyen som kommer opp etter å ha klikket på Admin i venstre spalte.

Om roller som gis via Syndicator

Ikke alle roller gis i BAS, men håndteres via Innsida og syndicator. Syndicator betyr en gruppe som utfører spesielle operasjoner, og i dette tilfellet er det snakk om å tildele roller og rydde i kanaler. Tildeling av syndicator-roller trer umiddelbart i kraft, uten ventetid. Du som skal tildele roller finner dette direkte under menyen for hvert menypunkt i toppmenyen som kommer opp etter å ha klikket på Admin i venstre spalte.

Redigere snarveier

Rollen snarveiadministrator gjør at du kan søke opp og redigere ALLE snarveier, både til enheter og til alle ansatte og studenter. (Du kan imidlertid ikke redigere folks personlige snarveier.) Siden denne rollen har tilgang til alt, blir redigering tillitsbasert, og vi forutsetter at den som får tilgang redigerer kun for de enheter som faller inn under ansvarsområdet.

  • Mine: Denne er personlig og kan kun redigeres av personen selv, evt. av en som har rettighet til å opptre som bruker.
  • Enheter: Hver større enhet (fakultet, avdeling) bør ha en person som kan rediger enhetens snarveier. Disse meldes inn til kommunikasjonsansvarlig ved enheten som følger opp dette med Kommunikasjonsavdelingen via NTNU Hjelp.
  • Felles ansatte: Disse skal kun redigeres av ansatte i Kommunikasjonsavdelingen i samarbeid med relevate interessenter. Tips og feil meldes via NTNU Hjelp.Felles studenter: Disse skal kun redigeres av ansatte i Kommunikasjonsavdelingen i samarbeid med relevante interessenter. Tips og feil meldes via NTNU Hjelp.

For å redigere: Klikk på blyantikonet over snarveiene og du kommer du til et grenesesnitt der du kan søke opp enheter og gjøre endringer.

Gi rettigheter til å redigere snarveier

Det er to rettigheter som trengs for å administrere organisasjonens snarveier. Dette er rettigheter til:

Merk at det kan ta opptil en time før rettigheten i BAS er aktiv. Det kan hende brukeren som har fått tildelt rettigheter må logge ut og inn.

Utheve en melding

Noen meldinger er så viktige at du bør fremheve disse. Meldingene tagges med anbefalt. Meldingen vil da bli uthevet med lyseblå bakgrunn.

Statistikk

Statistikk på bruken av Innsida (som pålogginger, browsere, devices, besøkstid) finner administratorer i Umami statistikk > Colossus.

Statistikk for hver melding ligger nederst i selve meldingen.

Kontakt

Kontakt Kommunikasjonsavdelingen via NTNU Hjelp