Wikier

Fakultetsforum

Fakultetsforum skal bidra til systematisk deling, samt styrket samspill. Forumet har videre som mål å bidra til økt standardisering, og økt kvalitetsarbeid. Fakultetsforum rapporterer til prorektor for utdanning.

Referater og sakspapirer

Her kan du finne referater og sakspapirer.

Møtedatoer vår 2024

25.januar

29.februar

22.mars

25.april (samling, ikke vanlig møte)

23.mai

20.juni

Faste medlemmer

Avdeling for utdanning

Annikken Løe - Avdelingsdirektør (leder av forumet)

Gunn Marie Rognstad - Seksjonsleder utdanning Gjøvik

Elisabet Simahaug Halvorsen - Seksjonsleder utdanning Ålesund

Audun Grøm - Seksjonssjef kvalitetsutvikling og læringsmiljø

Morten Sørlie - Seksjonssjef læringsstøtte og digitale tjenester

Anja Linge Valberg - Seksjonssjef internasjonalisering og opptak

Fakultet

Linda Fredriksen - Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU)

Anne Marit Skancke - Det humanistiske fakultet (HF)

Gunnar Bendheim - Fakultet for økonomi (ØK)

Hanne Almås - Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH)

Jon Husjord - Fakultet for naturvitenskap (NV)

Anders Buhaug - Fakultet for ingeniørvitenskap (IV)

Vegard Rønning - Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk (IE)

Gunnhild Sekkenes Hatlen - Fakultet for arkitektur og design (AD)

Studenttinget

Didrik Nohre Lønvik - Leder i Studenttinget

FUS
Ingrid Olsen - Forvaltningsutvalget for sivilingeniørutdanningen (FUS)

FUI
Marit Svendsen - Forvaltningsutvalget for ingeniørutdanningen (FUI)

FUL
Christina Jenkins Slutås - Forvaltningsutvalget for lektorutdanningen (FUL)

Kontakt

Spørsmål? Ta kontakt med forumets sekretær Stine Halle Faugstadmo

3560 Visninger