Wikier

Undervisningsrom...

F415 - Undervisningsrom

*702.F415 – Ankeret, Nivå 4 (Mazemap)*

Klikk her for en virtuell omvisning i rommet

Romreservasjon

 Reserver rommet i TP

Romreservasjon gjøres gjennom timeplantjenesten TP. Her finnes også informasjon om hvilket utstyr som finnes i rommet, antall sitteplasser med mer.

Teknologier for nettbasert undervisning i dette rommet

USB-tilkobling til kamera og mikrofon i rommet
Kamera og mikrofon via USB i undervisningsrom
Undervise i rom tilrettelagt for nettbasert undervisning via USB
Rommet er integrert med Zoom Rooms
Zoom videoundervisning
Undervise i rom med Zoom Rooms

Generell info om alle rom

  1. På wiki-siden «Undervisningsrom» finner du generell informasjon som gjelder alle undervisningsrom med teknologi for nettbasert undervisning.
  2. Du kan også få mer generell informasjon som gjelder de respektive teknologiene som finnes i dette rommet.

Informasjon om dette rommet

  1. Rommet er tilrettelagt for flercampusundervisning.
  2. Rommet har 5 gruppemonitorer