Wikier

Eksamensoppgaver - Lærerutdanning

Grunnskolelærerutdanning 1.–7. trinn

Engelsk

Vår 2016

Høst 2016

Kunst og håndverk

Naturfag

Vår 2016

Høst 2016

Norsk

Vår 2016

Høst 2016

Matematikk

Vår 2015

Høst 2015

Vår 2016

Høst 2016

Vår 2018

Vår 2017

Høst 2018

Vår 2019

Vår 2020

Pedagogikk

Høst 2016

Samfunnsfag

Vår 2016

Høst 2016

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn

Engelsk

Vår 2016

Kunst og håndverk

Naturfag

Vår 2016

Høst 2016

Norsk

Høst 2016

Høst 2017

Høst 2019

Våren 2020

Matematikk

Høst 2015

Høst 2016

Vår 2017

Høst 2017

Vår 2018

Høst 2018

Vår 2019

Høst 2019

Vår 2020

Pedagogikk og elevkunnskap

Høst 2016

Religion, livssyn og etikk

Høst 2016

Samfunnsfag

Vår 2016

Høst 2016

23041 Visninger
Vedlegg