Wikier

Del en melding

Hvordan dele en melding fra Innsida til e-postadresser.

Klikk på deleikonet nederst i meldingen.

Du kan dele meldingen ved å legge inn en eller flere e-postadresser i feltet "Send e-post til". Skill flere mottakeradresser med komma. (A)

Eller du kan kopiere urlen til meldingen ved å klikke på kopier url-ikonet du ser i feltet URL, og dele denne videre. (B)

Merk at lenken vil fungere for de som har rettigheter til å lese meldinger i kanalen er publisert i.