Wikier

Datagrunnlag - HUMSAM

Innledning

Denne siden inneholder informasjon om datagrunnlag for HUMSAM-prosjektet. Forskjellig statistikk som er relevant for de enkelte studieprogrammene er samlet ien egen rappport i STAR/Tableau, mens Kandidatundersøkelsen og Studiebarometeret også kan gi supplerende statistikk til analyser. Nederst er det også lenket til andre rapporter og statistikkressurser som kan være relevante.

Det vil bli lagt ut flere rapporter etterhvert, i den grad filer oppdateres vil disse merkes med versjonsnummer og dato for når de legges ut.

Star/Tableau

Innhold

STAR (Statistikk, analyse og rapporter) er et datavarehus som henter studentdata direkte fra FS. Dataene er tilgjengelige gjennom rapportverktøyet Tableau. Her finnes ulike ferdigdefinerte rapporter, men til hjelp i analysene studieprogrammene selv skal gjøre, anbefaler vi i utgangspunktet å bruke studieprogramlederrapporten (se lenke under). Dette er en rapport som inneholder flere faner med ulike relevante data, som for eksempel søker- og møttall, frafall og gjennomstrømming, karakterfordeling i programmet og intern mobilitet mellom studieprogram.

En enkel presentasjon av innholdet i rapporten finnes på denne sida, men vi har i tillegg lagd en mer detaljert innføring, som ligger under. Her finnes også en presentasjon av enkelte overordnede HUMSAM-data som man kan bruke som sammenligningsgrunnlag.

Presentasjoner og tilleggsressurser:

Tilgang og pålogging

Studieprogramledere og instituttadministrasjon er lagt inn som brukere av STAR/Tableau. Det er samme pålogging som i Feide (f.eks. Innsida), men merk at du må legge til @win.ntnu.no etter brukernavnet:

  • Brukernavn: "ditt brukernavn i Feide"@win.ntnu.no
  • Passord: Ditt passord i Feide

Ta kontakt med kontaktpersonen for ditt fakultet (se under) hvis du mangler tilgang.

Kandidatundersøkelsen NTNU 2019

All informasjon om Kandidatundersøkelsen er samlet på denne siden. Her kan du blant annet finne hovedrapporten og oppsummering av hovedfunn innenfor ulike områder. I tillegg har du mulighet til å gjøre ulike utplukk ved å bruke en egen nettportal for Kandidatundersøkelsen. Her kan du for eksempel finne tall for eget studieprogram (merk at det kan være få respondenter). Det er også mulig å skreddersy rapporter i verktøyet. Under finner du dessuten lenke til presentasjon av Kandidatundersøkelsen i et HUMSAM-perspektiv, holdt for delprosjektgruppe 1 i desember 2019.

Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal undersøkelse i regi av NOKUT, hvor tilsammen 60.000 studenter i 2. og 5. studieår spørres om ulike aspekter ved sine studier, på studieprogramnivå. Resultater fra Studiebaromteteret finnes på www.studiebarometeret.no, oppdaterte tall er også lagt inn i STAR/Tableau (se over). 

Andre ressurser NTNU

SU-fakultetet:

HF-fakultetet:

ØK-fakultetet:

  • Kommer: Rapport utvalgte masterprogram ØK- komparativt perspektiv opptak 2016-2019
  • Kommer: Rapport utvalgte bachelorprogram ØK- komparativt perspektiv opptak 2016-2019

Andre ressurser:

Eksterne ressurser

 

Kontaktformasjon

Har du spørsmål til datagrunnlaget? Kontakt Einar Walstad