Wikier

Bruksregler for NTNU-logoen

Opprinnelsen til NTNU-logoen, bruksregler og eksempler på feil bruk av logoen.

Ser du etter noe annet? Temaside om logo og maler.

En logo er et bumerke eller kjennemerke for en virksomhet, en organisasjon, institusjon eller lignende. Ofte er den utformet som en kunstnerisk eller grafisk bearbeiding av bokstaver i virksomhetens navn, men den kan også være utformet mer fritt.

Historie

NTNUs logo ble laget i 1995 av Bruno Oldani Design Studio.Logoen består av de to elementene «emblemet» og bokstavene «NTNU». Emblemet er et abstrakt symbol bestående av buede og rette linjer, kvadrat og sirkel, som er ment å gi assosiasjoner til både teknologi og humaniora. Uten å framheve det ene på bekostning av det andre antyder det et balansert samspill mellom fagene innenfor NTNU.

Hovedlogo uten visjon

Norsk (to versjoner)

NTNU-logoen på norsk, uten slagord

Engelsk (to versjoner, stående og liggende)

Engelske NTNU-logoer

Hovedlogo med visjon

Visjonen «Kunnskap for en bedre verden» brukes sammen med logoen i når man ikke skal synliggjøre enhetsnavn i logoen. Logoens form skal ikke endres og sett bort fra de ulike logo-variantene som man kan lage via logo-generatoren, kan det heller ikke gjøres endringer i elementenes oppsett, avstand eller farger. Er du i tvil, kan du kontakte kommunikasjonsavdelingen på hjelp.ntnu.no

Variant 1

NTNU-logo, variant 1 med visjon

Variant 2

NTNU-logo, variant 2 med visjon

Variant 3

NTNU logo med visjon, alternativ versjon

Logofarger

NTNUs hovedfarge er blå: NTNU-blå. Den bør alltid brukes på NTNUs emblem. Bokstavene er alltid svarte, bortsett fra når logoen er negativ (hvit mot mørk bunn).

NTNU-logo i farge, svart og negativ

1. Hovedlogo med farge | 2. Sort logo | 3. Hvit logo (negativ versjon)

Institutt- og fakultetslogoer

Alle enheter ved NTNU skal bruke de offisielle logoene. Disse finnes i både stående og liggende versjon, med flere nivåer.

Fakultets- og instituttlogoer

I noen tilfeller kan det dukke opp behov for å synliggjøre et fjerde – uoffisielt – nivå, for eksempel faggrupper og ulike sentre. Det skal dog skal aldri synliggjøres mer enn tre nivåer i logoen (for eksempel NTNU > fakultet > institutt). Et fjerde nivå kan synlig gjøres på to måter i logoen: NTNU > institutt > fjerde nivå.

Eller slik: NTNU > fjerde nivå. Alle offisielle NTNU-logoer skal settes opp av Kommunikasjonsavdelingen, kontakt oss i slike tilfeller.

Man kan ikke endre på logoens form eller oppsett, eller endre farger på symbol og bokstaver.

Her er noen eksempler på feil bruk av logo:

Feil bruk av NTNU-logo

1. Ikke bruk konturfarge
2. Feil skrifttype
3. Ikke strekk emblemet
4. Ikke tegn på, eller manipuler emblemet
5. Ikke endre farge i emblemet
6. Ikke bruk farge på bokstavene/teksten

Kontraster

Husk alltid å vurder lesbarheten på logoen, ved å sjekke at det er god nok kontrast mot bakgrunnen.