Wikier

Bruke referansestilen Vancouver

På denne siden gir NTNU Universitetsbiblioteket informasjon til deg som skal skrive en oppgave og trenger hjelp til å bruke Vancouver-stilen.

English version: Using the Vancouver reference style

Ikon for oppgaveskriving: blå sirkel med blyant på midten Se også: "Temaside for oppgaveskriving" og "Bruke og referere til kilder"


Vancouver-stil

Vancouver-stilen er brukt innenfor medisin og naturvitenskap, og til dels innenfor teknologi. Du bør undersøke hvilken stil instituttet ditt anbefaler før du begynner å skrive oppgaven. Andre stiler:

Eksempler på bruk av Vancouver-stil i referanselisten

 Se Vancouver-eksempler

Eksemplene viser hvordan du skriver referansen i teksten og i referanselisten ettersom hvilke materialtype du skal sitere.

Vancouver-stilen på norsk for EndNote

Benytter du EndNote som referanseverktøy, og skriver på norsk, er det lurt å benytte norsk oversettelse av Vancouver-stilen.

 Last ned norsk oversettelse

Referanseliste i Vancouver-stil

Når du skriver en referanseliste i Vancouver-stil, må du huske:

 • nummerere alle referansene
 • ordne listen i den rekkefølgen kildene er oppgitt i teksten
 • liste opp de første 6 forfatterne etterfulgt av et al. hvis det er flere enn 6 forfattere
 • bruke offisielle forkortinger for navn på tidsskrifter (hvis tilgjengelig)

Vancouver-stil i løpende tekst

Når du bruker Vancouver-stilen i løpende tekst, må du huske:

 • oppgi referansen med et arabisk tall i parentes
 • hvis du refererer til en kilde flere ganger, bruk samme nummer som første gang du henviste til kilden
 • hvis du henviser til flere kilder samtidig, oppgi disse slik: (2,3) dvs. 2 og 3, og (2-4,8) dvs. 2 til 4 og 8
 • oppgi referanse også når forfatterens navn står i setningen

Henvisninger

Eksempler

 • Tourettes syndrom er en nevrologisk tilstand som kjennetegnes av ... (1).
 • Forskere som Warwick, Taylor og Smith og King et al. (7-9) finner at …

Sitater

Direkte sitater på inntil 3 linjer markeres med anførselstegn (foran og bak). Sitater på over 3 linjer skrives som et eget avsnitt med innrykk, uten anførselstegn.

Eksempler

 • Kort sitat: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider. Da skal det være ordrett, og ikke misbrukt i forhold til den sammenheng sitatet brukes i” (3, s. 125).
 • Kort sitat (forfatterens navn er flettet inn i teksten): Stene definerer det å sitere slik: ”Sitering vil si ordrett gjengivelse av andres arbeider” (3, s. 125).

Indirekte sitater (parafraser)

Et indirekte sitat er en omformulering av den originale teksten.

Eksempel: Furseth og Everett (4) hevder at den viktigste årsaken til at du skal bruke kildehenvisninger og litteraturliste er et ideal om at forskningen er et kollektivt prosjekt. Forskningen skal være etterprøvbar, og de som leser ditt arbeid skal kunne finne de kildene du har hentet stoffet fra.

Personlig kommunikasjon

Personlig kommunikasjon kan være telefonsamtaler, eposter og liknende. Du skal vanligvis ikke ta med personlig kommunikasjon i referanselisten, men kun henvise til personlig kommunikasjon i teksten. Eksempel: (RS Grant, brev, 10. mai 2016) … Innhent samtykke fra personen det blir henvist til. Undersøk med emneansvarlig om det er greit å bruke personlig kommunikasjon som kilde i oppgaven din.

Sekundærkilder

Når du bruker sekundærkilder, nevn primærkilden og oppgi henvisning for sekundærkilden i teksten. Eksempel: Ifølge Newman sin forskning, som referert i Higgins (5) … I referanselisten lager du en innførsel på sekundærkilden som du har lest.

Mer om Vancouver-stilen

Informasjon om hvordan du skriver referanser i tekst og i referanselisten med Vancouver-stilen er hovedsakelig hentet fra NLMs stilguide Citing medicine (1).

International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) gir anbefalinger om publisering i biomedisinske tidsskrifter. ICMJE Recommendations inkluderer en liste med eksempelreferanser i Vancouver-stilen.

1. Patrias K. Citing medicine: the NLM style guide for authors, editors, and publishers [Internett]. 2. utg. Bethesda (MD): National Library of Medicine (US); 2007 [oppdatert 2. oktober 2015; hentet 13. oktober 2016]. Tilgjengelig fra: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine

Kontakt

Følg vår kanal på Innsida - Nytt fra Universitetsbiblioteket