Wikier

Bruk mikrofon

Bruk mikrofon!

 

NTNU Tilrettelegging har fokus på bruk av mikrofon i undervisningen. Bakgrunnen er at det stadig vekk kommer tilbakemeldinger fra studenter om at forelesere ikke bruker mikrofon under forelesninger. Disse studentene (vanligvis med hørselshemming) vil da ikke oppfatte eller få med seg innholdet i forelesningen. I løpet av vårsemesteret 2018 ble alle institutter kontaktet i forbindelse med hørselskampanjen Bruk mikrofon!

Økning av hørselsskader blant unge

Visste du at unge som møter til tjeneste i Forsvaret med hørselsskader økte fra 1% i 2008 til 7% i 2012? Briskeby kompetansesenter oppgir at det i 2020 antas at 1 000 000 av alle nordmenn har hørselshemming.

Bruk av mikrofon er bra for alle!

En del av disse ungdommene fra Forsvaret kommer til NTNU. Det er også mange andre studenter som ikke har fått testet hørselen og som ikke er klar over at de har en hørselsreduksjon. Normalthørende studenter kan også slite med å høre hva som blir sagt når en student ved siden av støyer (snakker med sidemannen, åpner matpakka, andre ting som fremkaller støy). Da vil man kunne miste innholdet i hva foreleser sier. Er man trett eller har susing i øret etter konserten i går kveld vil det også medføre at man ikke oppfatter hva foreleser sier. NTNU har nå også mange internasjonale studenter og norske studenter med annet morsmål enn norsk. Det er også flere forelesere med utenlandsk bakgrunn. Husk også på at synshemmede og blinde studenter er helt avhengig av at lyden er god. God lyd via mikrofon og høyttalere gjør at budskapet oppfattes bedre. I tillegg vil det å bruke mikrofon redusere stemmebelastningen for deg som er foreleser.

NTNU har nå innstallert programvaren Sennheiser MobileConnect i over 140 læringsareal. Sennheiser MobileConnect er en innovativ, smarttelefonbasert hørselsassistanse som sømløst forbinder deg og publikummet ditt. Teknologien er koblet til mikrofonene i rommet og universitetets wifi-nettverk, slik at studentene kan lytte til personen som snakker gjennom sine egne hodetelefoner via sin mobiltelefonen eller enhet. Undervisningsrom med Sennheiser MobileConnect.

Bruk av mikrofon medfører at studentene anstrenger seg mindre og ikke kan unngå å høre hva som blir sagt.

Videoer om hørselshemming og bruk av mikrofon

Hvorfor bruke mikrofon? Videoen inkluderer nyttige tips! (video, 4:22).

Slik bruker du bøylemikrofon (video, 2:07).

Høreapparat under forelesning (video, 0:57), utdrag fra filmen "Glem det!".

Videoen "Glem det!" (27:39) gir et godt innblikk hvordan det kan oppleves å være hørselshemmet i undervisningssituasjoner. 

 

Litt mer om hørselshemming

Rapporten: "Ingen forstår hvor slitsomt det er"- Hvordan unge med nedsatt hørsel opplever skolegang og overgangen skole - arbeid, Alf Reiar Berge og Øivind Lorentsen, RehabNor, 2009 (PDF)

Les mer om hvordan legge til rette for hørselshemmede i Hørselshemmedes Landsforbunds Tilgjengelighetsguide.

Takk til

I forbindelse med hørselskampanjen: Bruk Mikrofon!, vil vi på NTNU Tilrettelegging rette en takk til alle bidragsytere som har gjort dette prosjektet mulig. Dette er: Rektor Gunnar Bovim, Avdeling for campusservice, Multimediesenteret og AV-tjenesten, Læringsstøttesenteret, Grafisk senter og Kommunikasjonsavdelingen, Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap - audiologimiljøet og HLF Briskeby.

Kontakt

Dersom du ønsker mer faglig kunnskap på området kan vi sette opp kurs på bestilling. Har du spørsmål, kan du også sende e-post til NTNU Tilrettelegging.

Problemer med mikrofoner og utstyr, eller er det mangel på mikrofoner i undervisningsrommet? Ta kontakt med din lokale AV-tjeneste på Campus, eller ring (735) 91500.