Wikier

Bruk at testing i rekrutteringsprosesser

Denne siden gir informasjon om bruk av personlighets- og evnetest i forbindelse med rekruttering av nye ansatte.

Temaside: Ansette medarbeider

Som et supplement til tradisjonell rekrutteringsprosess, med intervju og referanseinnhenting, kan man også benytte personlighets- og evnetesting. Hensikten med å benytte disse testverktøyene er å gi et bredere faktagrunnlag når det skal ansettes nye medarbeidere.

Vi har rammeavtale med Assessio Norge AS som leverandør at testverktøyene MAP (personlighetstest) og Matrigma (evnetest).

MAP er en personlighetstest som kartlegger kritisk adferd i arbeidslivet og som kan benyttes i utvelgelse og utvikling av ansatte. Testen er basert på femfaktormodellen for å beskrive personlighet.

Matrigma er en arbeidspsykologisk evnetest av høy kvalitet som måler generell evne til å kunne forutsi arbeidsprestasjoner. Generell evne innebærer en persons evne til logiske resonnementer, kritisk tenkning og evne til å ta inn ny informasjon.

For mer informasjon om testene kan du lese å Assessio Norge AS sine hjemmesider.

Kontakt

Vi et utvalg HR-medarbeidere på hvert fakultet/HR- og HMS-avdelingen som har sertifisering til å gjennomføre disse testene. Ta kontakt med din HR-medarbeider for mer informasjon eller ønske om å benytte testing ved rekruttering.