Wikier

English version – Beltone Solu

Programinformasjon

Beltone SOLUS er Beltone sin tilpasningsplattform. SOLUS software gjør det mulig å tilpasse høreapparat etter de individuelle behovene brukeren har. Beltone SOLUS er veldig enkel å bruke – med kun fire steg kan du utføre en nøyaktig tilpasning. Brukes av audiografutdanning.

Lisensinformasjon

Volumlisens: Adgangsbegrenset og behovsprøvd volumavtale for et institutt/fakultet.

Benyttes ved MH-fak. (Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap). Ta kontakt med en IT-ansvarlig ved instituttet/fakultetet for nærmere informasjon.

Merk at programmet bare kan benyttes til akademisk arbeid (undervisning og forskning) – ikke til inntektsgivende oppdragsforskning.

Last ned/Installer/Kjør:

Leverandørinformasjon

Produsent: Se mer om Beltone Solu hos Beltone


Tilbake til programvareoversikt:  Flere programvareprodukter | Tema: Programvare

2127 Visninger