Wikier

Arbeidsflyt for Eiendomsavdelingen

(Videresendt fra Arbeidsflyt for Campusservice)

NB! Listen under viser retningslinjer for arbeidsflyt som ligger på Innsida. En del andre retningslinjer for arbeidsflyt er lagret direkte i SharePoint-løsningen i Vår jobb.

Felles retningslinjer for arbeidsflyt i Eiendomsavdelingen

Retningslinjer for saksbehandling i Lydia

Retningslinjer for egenkontroller i Eiendomsavdelingen

Retningslinjer for arbeidsflyt for Seksjon for bygningsdrift

HR (Personal)

Retningslinjer for arbeidsflyt for Seksjon for teknisk drift