Wikier

Arbeid med avløp

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjens formål er å redusere risiko for at medarbeidere og innleid personell i Campusservice blir utsatt for helseskadelige kjemikalier og potensielt smittefarlig materiale. Den omfatter alle medarbeidere i Campusservice og innleid personell i avdelingen.

Alle medarbeidere er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, fagleder og områdeleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Arbeid med avløp i laboratorier

  • Avløp skal ikke åpnes uten å ta kontakt med romansvarlig
  • Syretynner skal ikke tømmes av medarbeidere i Campusservice

Arbeid med øvrige avløp

  • Vernebriller og engangshansker skal brukes
  • Engangskjeledress skal ved behov brukes
  • Etsende avløpsåpnere skal ikke brukes
  • Seksjonsleder skal sørge for at medarbeidere i faggruppe Rør får målrettet helseundersøkelse hos NTNUs bedriftshelsetjeneste

NTNU-bestemmelser

Lovverk

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 11.03.2014

Erstatter: 30.04.13

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: Ny

Nr: D12