Wikier

Arbeid i høyden

Retningslinjer for arbeid i høyden.

Formål, omfang og ansvar

Retningslinjene er laget for å sikre mot fallulykker ved arbeid i høyden og omfatter medarbeidere i Campusservice og innleid personell i avdelingen som skal arbeide i høyden. Alle som arbeider i høyden er ansvarlige for at retningslinjen følges. Seksjonssjef, områdeleder og fagleder er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent.

Risikovurdering

 • Stigen/stillaset skal være typegodkjent av Direktoratet for arbeidstilsynet
 • Områdesikring, behov for to medarbeidere og andre risikomomenter skal vurderes før arbeidet starter
 • Ved høy risiko skal det utarbeides en sikker jobbanalyse

Bruk av frittstående stige

(for eksempel kombistige eller gardintrapp)

 • Arbeid i frittstående stige skal være kortvarig
 • Maksimal tillatt ståhøyde er 4 meter
 • Frittstående stige høyere enn 6 meter skal ikke brukes

Bruk av anliggende stige

(stige til vegg)

 • Anliggende stige over 5 meter skal sikres før bruk
 • Arbeid i anliggende stige skal være kortvarig
 • Stige som brukes som adkomst til tak, skal rage minst 1 meter over taket

Bruk av stillas

 • Brukes til arbeid av lengre varighet
 • Arbeidsplattform over 2 meter ståhøyde skal sikres med rekkverk som skal bestå av håndlist, knelist og fotlist
 • Ved ujevnt underlag skal det vurderes om arbeidsplattform lavere enn 2 meter skal sikres med rekkverk

Krav for å bygge stillas

Fra 2 til 5 meter

 • 7,5 timer teoretisk opplæring
 • 7,5 timer praktisk opplæring
 • Øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr

Fra 5 til 9 meter

 • 15 timer teoretisk opplæring
 • 15 timer praktisk opplæring
 • Øvelse i bruk av relevant sikringsutstyr

Høyere enn 9 meter

 • Minst 6 måneders praksis
 • 36 timer teoretisk opplæring
 • 72 timer praktisk opplæring

Krav for bruk av personløfter og sakselift

 • Liftsertifikat

Krav for bruk av arbeidskurv i kran

 • Kransertifikat for de som skal kjøre krana
 • Fører av krana er ansvarlig for all aktivitet i krana

Kortvarig arbeid på flatt tak

 • Kortvarig arbeid på flatt tak som foregår mindre enn 2,0 meter fra takkant skal utføres med bruk av personlig fallsikringsutstyr
 • Ved bruk av fallsikringsutstyr skal det alltid være to personer tilstede, en som utfører arbeid med fallsikringsutstyr og en som varsler ved et eventuelt uhell
 • Ved uhell ring 110 og brannvesenet vil iverksette redning
 • Varsle nærmeste leder

Kriterier for at et arbeid kan betegnes som kortvarig

 • det bare innebærer inspeksjon, mindre reparasjons- eller vedlikeholdsarbeid
 • det ikke er oppføring av nybygg, tilbygg eller påbygg
 • totalt arbeidsomfang skal ikke overstige 4 timeverk
 • det fremgår av risikovurderingen at arbeidet kan utføres på en trygg og sikker måte

NTNUs bestemmelser

Lovverk

Detaljer om retningslinjen

Utarbeidet av: Campusservice

Dato: 19.12.2016

Godkjent av: Driftssjef

Erstatter: 12.3.2014

Erstatter: K06 og K07

Nr: D07