Wikier

Ansettelsesutvalg...

Ansettelsesutvalg ved Fakultet for arkitektur og design

Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Fakultet for arkitektur og design.

Alt om råd og utvalg.

Møteplan

DatoTidspunktFrist innlevering av saker
23.02.2309.00-10.0009.02.23
30.03.2309.00-10.0016.03.23
27.04.2309.00-10.0013.04.23
25.05.2309.00-10.0011.05.23
14.06.2314.30-15.3031.05.23
21.09.2310.30-11.3007.09.23
26.10.2312.30-13.3012.10.23
22.11.2314.30-15.3008.11.23
15.12.2314.00-15.0001.12.23

Sammensetning

ValggruppeRepresentanter/vara
Utvalgets lederDekan Sara Brinch
Representanter for fast vitenskapelig personaleFørsteamanuensis Brita Fladvad Nielsen (professor Anne Karin Furunes, vara)
Professor Steffen Wellinger (førsteamanuensis Ole Lund, vara)
Representanter for midlertidig vitenskapelig
personale (velges for ett år av gangen)
Stipendiat Ørjan Brudal (stipendiat Jarvis Suslowicz, vara)
Representanter for studentene
(velges for ett år av gangen)
Ada Eide Longva (Lars Lindøe Apeland, vara)

Mandat

Ansettelsesutvalg for vitenskapelige stillinger vedtar stillingsbeskrivelser (utlysningstekster), foretar tilsettinger i faste, vitenskapelige stillinger, oppnevner nasjonale komitéer og godkjenner/tildeler personlige opprykk til professor.

Kontakt

Innkalling og protokoll for ansettelsesutvalget: Erik Lund og Natalia Swahn