Wikier

ABE-reformen

English version: The ABE Reform

Regjeringen innførte Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) i 2015, og har siden kuttet budsjettet til alle statlige virksomheter med 0,5-0,7 prosent årlig. Reformen betyr at NTNUs budsjetter tilsammen vil bli redusert med om lag 250 millioner kroner de neste fem årene. På denne siden legger vi ut informasjon om hvordan NTNU planlegger å håndtere innsparingen.

Arbeidsgruppe

Rektor har nedsatt en arbeidsgruppe som skal foreslå hvordan NTNU kan håndtere ABE-kuttene, med følgende mandat for fase 1 av arbeidet: 

Arbeidsgruppa skal innen 1.mai 2020:

 1. Gjennomføre en grov kartlegging av forventede gevinster av pågående endringsarbeid i samarbeid med linjen
 2. Legge frem forslag til pågående tiltak som kan utsettes eller avvikles.
 3. Legge frem forslag til ambisjonsnivå. Hvor mye av ABE-kuttet for 2021-2025 skal dekkes inn gjennom:
  • Administrativ effektivisering - områdegjennomganger
  • Ytterligere  flate kutt i ordinære driftsrammer
  • Økte inntekter
  • Effekter av pågående tiltak/evt hva kan utsettes
 4. Konkretisere konseptskisse for administrativ effektivisering
  • Legge frem forslag til rekkefølge for områdegjennomganger
  • Utarbeide mandater for de(n) første områdegjennomgangen(e)
 5. Utarbeide mandat for prosjektgruppas videre arbeid fra februar 2020, som bl.a. skal sikre felles metodikk for områdegjennomganger.

Arbeidsgruppa kan kontaktes på abe@komm.ntnu.no. Gruppa ledes av avdelingsleder Roar Tobro,

Bakgrunnsinformasjon

5208 Visninger