Språkvelger

English

Banner - Innlogging feilet

Oi! Innlogging feilet

Feide autentisering - Innsida

Sannsynlige årsaker

  • Din bruker ble opprettet med ukomplett data (mangler epost f.eks)
  • Tilgang til Innsida er ikke standard elller automatisk for den arbeidsavtalen du har.
  • Din tilknytningen var registrert for en kort periode som har gått ut.

Aktiv tilknytning til NTNU

Både studenter og ansatte må man ha en aktiv tilknytning til NTNU for å kunne logge inn på Innsida. Studenter må ha aktiv studierett ved NTNU og semesteravgift for inneværende semester må være betalt.

Privatister har ikke tilgang til Innsida.

Hvordan få hjelp

Hvis du ikke klarer å logge på, send e-post til orakel@ntnu.no

  1. Merk hendvendelsen med Innsida tilgang.
  2. Beskriv din fremgangsmåte, hva det er som skjedde, eller feilmeldingen du fikk.
  3. Oppgi gjerne: Ditt navn og brukernavn og enheten du tilhører